Lägre löner löser inte ungdomsarbetslösheten

Reporter: Anna-Maria Carnhede

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Centerledaren Annie Lööf använder avtalsrörelsen för att göra politiska poänger. I avtalsförhandlingarna har handelns parter nyligen kommit överens om ett avtal för yrkespraktik. Praktiken gäller de drygt 3 000 elever som varje år går ut Handels- och administrationsprogrammet på gymnasiet. Det är två väsensskilda frågor att ingå avtal som rör vissa gruppers behov av utbildning och praktik och att sänka ingångslönerna för alla, som Centerpartiet vill.

Arbetsgivare anställer personer som har de kunskaper som krävs för att göra jobbet och när det finns behov av fler för att klara uppdraget. Det är därför det är så allvarligt att näringsministern inte prioriterar sitt eget ansvarsområde och levererar en politik för fler och växande företag utan i stället ägnar sin energi åt att överpröva de avtal som sluts mellan arbetsmarknadens parter.

Svenskt Näringsliv har nyligen rapporterat att var femte rekrytering misslyckas på grund av att man inte får tag i personer med rätt kompetens. Detta är ett allvarligt misslyckande för arbetsmarknads- och utbildningspolitiken. Rea på ungdomar kompenserar inte bristande kunskaper.

Centerpartiets förslag om generellt sänkta ingångslöner hotar i själva verket den framtida rekryteringen av personal inom viktiga branscher som till exempel vård- och omsorg, it- sektorn och verkstadsindustrin. För uthållig tillväxt bör Sverige välja utbildningslinjen för att bekämpa arbetslösheten och stärka konkurrenskraften, inte lägre löner.

Ylva Johansson

Publicerad: