ÅSIKT

Sverige ska ligga i framkant

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Replik från Isabella Lövin (MP) om mänskliga rättigheter i arbetslivet för alla

Per-Olof Sjöö och Kristina Henschen skriver om vikten av mänskliga rättigheter i arbetslivet och vikten av kopplingen mellan arbetsvillkor och miljömässig hållbarhet. Jag delar den bild författarna ger. Starka fackföreningar är ett centralt instrument för en rättvis fördelning av resurser och för hållbar utveckling. När människor organiserar sig, kräver sina rättigheter och rimliga arbetsvillkor kan de förändra maktstrukturer och därmed hela samhällen.

Fungerande fackliga organisationer ger bättre arbets- och levnadsvillkor och stimulerar en inkluderande tillväxt. Enligt ILO saknar fortfarande mer än två tredjedelar av alla arbetstagare grundläggande skydd för sina mänskliga rättigheter i arbetslivet. I länder som Colombia, Guatemala, Vitryssland, Zimbabwe och Swaziland är det fortfarande förenat med livsfara att arbeta fackligt.

Sverige bör lyfta frågor om facklig frihet och organisationsfrihet. Sverige bör även ligga i framkant när det gäller stöd till ILO:s arbete och ratificera ILO-konvention 189 om hushållsarbetares rättigheter. Dessutom ska svenska expertorgan och företag följa ILO-konventionerna och skriva på globala ramavtal med de globala fackliga federationerna, samt följa lagstiftning i länderna. Sverige bör ha särskilt fokus på miljöfrågor i produktionen.

Kommuner och landsting är stora konsumenter av varor. Därför bör kommuner, landsting och stat i sin upphandling ställa krav på att produktionen sker under drägliga förhållanden och att mänskliga rättigheter respekteras. Det finns i dag inga hinder, i lagen om offentlig upphandling, för att ställa etiska krav. Med etiska krav menas krav att varor tillverkas på ett sätt som är förenligt med grundläggande ILO-konventioner.

Det svenska biståndet spelar här en viktig roll för att höja kompetensen och stärka verksamheten inom berörda områden. Jag ser fram emot att, tillsammans med LO-TCO och andra fackföreningar internationellt, arbeta för att stärka de mänskliga rättigheterna i arbetslivet och dessutom bidra till att skapa en ökad miljömässig hållbarhet i världen.

Isabella Lövin (MP)

biståndsminister