ÅSIKT

Vad är viktigast – jämställdheten eller Alliansen?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Slutreplik från S och MP om jämställdhetspolitik

Alliansens gruppledare menar att fler kvinnor kom i arbete under deras tid vid makten. Återigen försöker de smita från det faktum att arbetslösheten tvärtom ökade under deras tid i regeringsställning.

En viktig förklaring till att sysselsättningen i faktiska tal ökade var att befolkningen ökade. Därtill har en politik som prioriterat skattesänkningar före välfärd resulterat i en försämrad situation för många kvinnor på arbetsmarknaden. Vi har i dag fler osäkra anställningar, ofrivilliga deltider och delade turer där arbetsdagen styckas upp i flera arbetspass. Försämringar inom äldreomsorgen har lett till att över 90 000 kvinnor i arbetsför ålder har gått ned i arbetstid, eller helt slutat att arbeta för att vårda en anhörig.

I vår budgetproposition fanns många förslag som skulle leda till en förbättrad jämställdhet både på arbetsmarknaden och i samhället. Dessa förslag röstade tyvärr Alliansen och SD ned till förmån för oppositionens budget med väsentligt lägre ambitionsnivå. Vi kan därför inte annat än hålla med, vi önskar ett betydligt större utrymme att genomföra jämställdhetsreformer än vad vi har just nu.

Vi ser fram emot att regeringen återkommer med förslag som stärker jämställdheten i Sverige. Inte minst förslagen att slopa vårdnadsbidraget och reservera en tredje månad i föräldraförsäkringen för respektive förälder – två åtgärder som utan tvekan kommer att öka kvinnors sysselsättningsgrad och bidra till en mer jämställd arbetsmarknad.

KD är emot dessa åtgärder medan FP är för. Från M har det varit ovanligt tyst. Vad anser ni om vårdnadsbidraget och föräldraförsäkringen? Vad är viktigast: jämställdheten eller Alliansen?

Tomas Eneroth (S)

gruppledare

Maria Ferm (MP)

gruppledare

ARTIKELN HANDLAR OM