En rödgrön regering hotar samarbetet i EU

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Anna Maria Corazza Bildt (M): Deras ljumma inställning flyttar makten till Bryssel

Plenisalen i Europaparlamentet.
Anna Maria Corazza Bildt (M).

Om några veckor har vi regeringsskifte. Då talar mycket för att Sverige samtidigt blir en svagare kraft för jobb och tillväxt i Europa. Listan kan göras lång med frågor där de rödgröna i EU-parlamentet har motarbetat den fria rörligheten och nationellt självbestämmande. Deras ljumma inställning till EU innebär att regeringen troligtvis blir en mindre aktiv och dynamisk aktör under den kommande mandatperioden.

Deras splittring leder troligtvis också till en mer otydlig inriktning för Sverige som varit en tydlig kraft för ett bättre EU. Det är synd när vi verkar få en kommission inställd på en tydlig reformagenda vilket är vad EU behöver. Vi behöver mer av frihandel, fri rörlighet och harmonisering av regler på EU-nivå samtidigt som vi skarpare måste utvärdera vad som verkligen ger ett mervärde på EU-nivå.

De rödgröna har genomgående försökt försvåra den fria rörligheten genom att motarbeta exempelvis utstationeringsdirektivet som innebär att det blir lättare för arbetskraft att röra sig mellan medlemsstaterna. Samtidigt försöker de lyfta upp frågor som bäst bestäms på nationell nivå till EU-nivå som exempelvis arbetsmarknads och familjepolitik. De har drivit för att minimilön och föräldraledighet ska bestämmas från Bryssel, vilket riskerar försämra situationen i Sverige. De är samtidigt närmast besatta av detaljreglering och att mikrostyra människors vardag. Ett ytterligare oroande exempel är deras skepsis till det potentiellt så viktiga frihandelsavtalet med USA som innebär en rejäl skjuts i Europas ekonomi om det kommer till stånd. Där säger de praktiskt taget nej till ett avtal innan de ens vet det innehåller. En sådan inställning riskerar många arbetstillfällen i både Sverige och Europa. Trots att vi fått en svensk kommissionär för handel riskerar alltså den svenska handelspolitiken att försämras.

Jag har varit ansvarig för arbetet med tjänstedirektivet som innebär att alla tjänsteutövare ska ha samma möjlighet att leverera tjänster, både fysiskt och via nätet i hela EU. När jag la fram mitt förslag för hur vi kan underlätta och förbättra genomförandet av tjänstedirektivet, röstade S emot eftersom de vill lägga till extra sociala villkor och förflytta svensk arbetsmarknadslagstiftning till Bryssel. I en tid då allt fler kvinnor väljer att starta eget inom barnomsorg och äldrevården är det också vår roll att skapa rätt förutsättningar för att de ska lyckas. Just därför har jag även uppmanat till mer fri rörlighet inom välfärden. De rödgröna vill skrota möjligheterna för fri etablering i vårdsektorn vilket är rent kvinno- och företagarfientligt.

Jag är orolig att en ny regerings förändrade inställning till EU-samarbetet hotar tillväxt och jobb i Sverige samt urholkar vår självständighet genom minskad självbestämmelse i viktiga frågor som sköts bättre i Sverige.

Nu är det därför upp till bevis att de kan föra en gemensam och konsekvent EU-politik.

Anna Maria Corazza Bildt

Publicerad: