ÅSIKT

Replik: Kortsiktiga resultat får aldrig vara styrande

DEBATT

Svar på Gunilla Svantorps debattinlägg ”I ett bra lag platsar alla”, Aftonbladet 2 oktober 2006.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Svensk idrott bygger på att alla som vill ska kunna vara med. Idrottsrörelsen har ställt sig bakom idéprogrammet ”Idrotten vill” där idrott för alla är grundstenen. Trots det ser föreningarnas verksamhet ibland annorlunda ut. Att inte alla barn får vara med i laget kan vara ett problem, främst i de stora lagidrotterna, men det är inte lika utbrett som Gunilla Svantorp beskriver på Aftonbladets debattsida 2 oktober. Riksidrottsförbundets anser att varje barn som slutar idrotta för att hon eller han inte platsar i laget, är ett barn för mycket.

Att barn och unga väljer att fortsätta idrotta beror enligt forskningen på att de blir sedda, har bra kompisar inom idrotten och tycker om sina ledare. Idrotten ger i de allra flesta fall glädje, trygghet och gemenskap. De som slutar gör det av så många olika skäl att det är svårt att se ett mönster.

Inom idrottsrörelsen förs hela tiden diskussioner om vad som utmärker ett gott ledarskap och om hur tävling för barn ska utformas. Vår syn är att idrott ska ske på barnens villkor och inte på de vuxnas. Det är sällan de små barnen som prioriterar resultat före att alla ska få vara med. I stället är det ett fåtal ledare och föräldrar som för över denna syn till barnen så att det blir en gällande värdering i vissa föreningar.

Vi jobbar ständigt för att ändra på dessa attityder, bland annat genom att utveckla idrottens ledarutbildning. Förra året startade till exempel en för idrotten gemensam grundläggande barn- och ungdomsutbildning ”Plattformen” i idrottens utbildningsorganisation, SISU Idrottsutbildarnas regi. Plattformen finns över hela landet och en del av utbildningen handlar om värderingar och attityder till tävling. Varje förbund genomför också kontinuerligt egna ledarutbildningar.

Fortlöpande utbildning och samtal är helt avgörande för att vi ska fortsätta ha en idrott för alla eftersom det varje säsong kommer mängder av nya ledare till föreningarna. Ofta är det föräldrar till något barn i träningsgruppen som inte har varit ledare tidigare. Därför är det bra att det nu ligger ett förslag om ökat statligt stöd till SISU Idrottsutbildarna.

Kortsiktiga resultat får aldrig vara styrande. Inom flera idrotter finns konkreta åtgärder för att ta bort fokuseringen på poäng och resultat. Innebandyn har t ex infört tabellösa serier för barn upp till elva år och inom de flesta individuella idrotter fokuserar man på personbästa och inte på placering. Det är självklart angeläget att vi fortsätter att verka för en barn- och ungdomsidrott där alla trivs och platsar så att de vill fortsätta att röra sig hela livet.