ÅSIKT

Replik: Ohederligt att kleta på oss en felaktig uppfattning

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

På Aftonbladets debattsida slänger Svenskt Näringslivs vice vd Janerik Larsson ur sig påståenden om att folk är lata och att arbetslösa hellre ligger på sofflocket än att söka jobb. Det är trist att arbetsgivarnas företrädare hellre sprider myter i syfte att öppna upp för fler låglönebranscher än att bidra till en bra dialog om hur jobben blir fler och bättre.

Att Larsson indirekt kletar på oss socialdemokrater uppfattningar om att vi inte tycker att arbete ska löna sig, är intellektuellt ohederligt. Vi står för och har alltid stått för att arbete är en rättighet och en skyldighet. Med rätten till a-kassa vid ofrivillig arbetslöshet följer plikten att söka jobb och delta i utbildning. Fler och återkommande chanser till utbildning i syfte att stärka sin ställning på arbetsmarknaden, är en av grundstenarna i vår jobbpolitik.

Jobb skapas genom satsningar på människors utveckling, på företagande, utbildning, forskning och infrastruktur – inte genom att slå på arbetslösa.

Jag rekommenderar därför att Larsson läser vår jobbmotion ”En modern politik för arbete”, som innehåller förslag för fler utvecklande jobb, utan att tryggheten och den generella välfärden monteras ned – tvärtom.

Vi vill t ex stärka småföretagens konkurrenskraft genom satsning på forskning och utvecklingsstöd. Tjänstesektorns villkor ska förbättras, en nationell strategi för besöksnäringen utvecklas, ett forsknings- och investeringsprogram för att skynda på energiomställningen ska starta. Vi har idéer om hur många fler får tillgång till vidareutbildning i arbetslivet. Vi föreslår en särskild satsning på vuxenutbildning. Kvaliteten i arbetsmarknadsutbildningen ska förbättras, omfatta fler och nya branscher, tjänstemannagrupper och högskoleutbildade.

Vi vill genomföra ett fempunktsprogram för introduktion av nya svenskar som snabbare leder till jobb. Vi menar att de tjänster som arbetsförmedlingen erbjuder bättre bör anpassas till specifika branschers och yrkeskategoriers behov. Privata aktörer som utför coachnings- och matchningsinsatser är ett komplement till den offentliga arbetsförmedlingen. Detta är delar i modern och framtidsinriktad politik som för Sverige framåt, fjärran från det ständiga gnällande som tycks vara det enda Svenskt Näringsliv lyckas prestera.

Sven-Erik Österberg

Arbetsmarknadspolitisk

talesperson för socialdemokraterna

Vice ordförande, riksdagens

arbetsmarknadsutskott