ÅSIKT

Inför en skattepolitik som gör de svarta jobben vita

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Vad har svart arbetskraft med regeringsmakten att göra?

Vi som arbetar och betalar skatt kan tycka att skattetrycket i Sverige är lite väl tungt. Skatten har kontinuerligt ökat utan motsvarande nytta.

Vi har fått den största byråkratin per capita i världen.

Det är naturligtvis önskvärt att vi kommer till rätta med de missförhållanden som finns inom byråkratin och avseende synen på skatter, men, detta måste ske på ett öppet och konsekvent sätt.

Våra åklagare väcker talan för brott mot invandrare på svagare grunder än när det gäller infödda. En kurd upptaxeras på spekulation av Skatteverket och kurden riskerar allt han äger. Innan ens process inleds får han en kallelse från kriminalvården för att undersöka lämpligt straff.

En polack blir bestulen i

sin butik av en anställd. När han avskedar den anställda

för stölden påstår skatteverket att butiksägaren undanhåller omsättning från beskattning. Skatteverket grundar sina krav enbart på den avskedade anställdas uppgifter. Polacker avkrävs miljonbelopp i upptaxering, en summa som skall betalas innan han ens får tillfälle att försvara sig.

Vanliga medborgare granskas och undersöks för allt mindre belopp. Kraven som ställs på Skatteverket är samtidigt allt lägre ställda. Det räcker ofta med att den enskilda inte kan tillräckligt motbevisa ett ogrundat påstående skatteverket gör.

Gudrun Schyman hade svart städhjälp. Nu finner man att flera nya ministrar också uppträder på samma sätt. Vi måste här ställa korruptionsfrågan mot förtroendefrågan. Är det så att makten korrumperar, eller, kan den nya regeringen visa på en kursändring genom att öppet och tydligt visa vad konsekvenserna är av att bryta mot svensk lag?

Invandrarna sitter längst ner i en hierarki med olika rättigheter och skyldigheter.

Så länge invandrare straffas och infödda går fria när de anlitar svart arbetskraft, och så länge invandrare tvingas att städa svart kommer den socialdemokratiska misshushållningen att att fortbestå, denna gången med de icke-socialistiska partiernas samtycke och godkännande.

Det krävs en omvärdering av skattepolitiken liksom en omvärdering av synen på arbetskraft inom den fria tjänstesektorn, dit även hemhjälpen hör. Svarta jobb måste kunna bli vita.

Våra lagar om svart arbetskraft har således allt att göra med regeringsmakten.

Här är alla länkar