ÅSIKT

Sverige behöver nya socialdemokrater

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Ulf Lindberg: Gårdagens politik räcker inte i det moderna samhället

Foto: TÄNK OM, MONA Mona Sahlin är storfavortit till att bli socialdemokraternas nya partiledare. Då tar hon över ettt parti som är ur takt med tiden, skriver Ulf Lindberg som efterlyser ett nytänkande efter valförlusten och Göran Perssons avgång.

Valet av ny socialdemokratisk partiledare är ingen intern process, reserverad för de närmast sörjande. Ingen annan politisk kraft har så tydligt definierat och format det moderna industrisamhället Sverige. Det nya seklets socialdemokrater angår oss alla.

Inget vore enklare än att förklara valförlusten med otur med arbetslöshetsstatistiken eller orättvisa massmedier. Men trenden har funnits där länge. Socialdemokraterna har tappat väljare i val efter val tills marginalen blev för liten och makten gled dem ur händerna.

Oppositionsrollen är obekväm, partiet ledarlöst och vilset. Den politik som följt av den mest pricksäkra analysen av vad industri-Sveriges folk velat ha räcker inte längre för att läsa väljarkåren. För Sverige har förändrats. Differentierats. Globaliserats.

Gårdagens politik är inte tillräcklig för att styra det moderna Sverige.

Varje parti som förlorar sin väljarbas står inför samma vägval. Antingen begraver de rättrogna inom (s) sig i sin ärorika historia och skyller på Perssons bondgård. Eller så ställer sig partiet frågan varför gårdagens socialdemokrati passar allt färre.

Svaret är De nya socialdemokraterna. Ett parti som värnar växande entreprenörskap, välfärd i ständig utveckling och en arbetsmarknad som låter fler vara med och bidra för att bygga Sverige.

Socialdemokraterna måste hitta ett nytt tonläge om rollen som den progressiva samhällsbyggaren ska återupprättas. Det kräver klarspråk om att tillväxt alltid är en förutsättning för social trygghet och god välfärd. Att det inte finns en motsättning mellan privat och offentligt så länge vård, skola eller omsorg blir bättre. Att det inte kan finnas några bra jobb utan bra företag.

Gamla (s) har byggt budskapet på en uppmålad motsättning mellan arbetarrörelsen och de företagare som ger jobb.

Motståndaren hittas inte längre i schabloner av godsherre, bankir eller fabrikör. Kvinnliga entreprenörer inom friskola, privat barnomsorg eller småföretag i städ- och hemservicebranschen som försöker slå sig fram på en marknad nerlusad av svartjobb gör retoriken föråldrad. Världsfrånvänd.

Full sysselsättning, tillväxt och god välfärd förblir en omöjlighet utan företag som vill och vågar växa. Inom alla branscher. För alla jobb behövs.

Socialdemokraternas industrisamhälle finns inte längre. För att behålla global konkurrenskraft krävs ökad produktivitet och rationell organisation för vår värdefulla exportindustri. Efter att ha sysselsatt över en miljon människor i mitten av 1980-talet beräknar Statistiska Centralbyrån att endast 650?000 jobbar där 2020. Och färre blir de.

Vården, skolan, omsorgen och den traditionella industrin har revolutionerats av nischade tjänsteföretag i alla storlekar som bygger en allt mer specialiserad ekonomi i global konkurrens.

I dag arbetar nästan varannan svensk i ett privat tjänsteföretag. Fyra av fem nystarter är tjänsteföretag. En fjärdedel av exporten, två tredjedelar av näringslivets totala produktion och hälften av Sveriges BNP är tjänster.

Sverige har förvandlats till ett tjänstesamhälle under de tre senaste mandatperioder (s) har haft makten, utan att regeringen klarat av att fånga förändringen av näringsliv och arbetsmarknad.

Politiken har hamnat ur takt med tiden. Visionen om Sverige i en globaliserad värld har lyst med sin frånvaro.

Oppositionstiden erbjuder möjligheten att öppna de nya socialdemokraterna för nya idéer utan att det kostar partiet dess arv och historia.

Sverige behöver en politik för tillväxt och nya jobb i en globaliserad värld.

Sverige behöver en arbetsmarknad med låga trösklar, öppen för den rörlighet som tjänsteekonomin kräver. De nya socialdemokraterna ser att den växande tjänstesektorn kommer att knäcka arbetslösheten.

Växande företag tryggar en välfärd där organisation och utförande är underordnat målet att alla skall ha lika rätt till god gemensamt finansierad välfärd.

Politik kan inte handla om byte av garderob eller logotyper. Politiken måste utgå från vår tid för att kunna ta sikte mot en bättre morgondag.

Sverige behöver en vital debatt om hur globaliseringen skall bli en förutsättning för välstånd och välfärd. Då behövs de nya socialdemokraterna.

Dagens debattör