ÅSIKT

Moderat: Norsk drogliberalism en varningsklocka för Sverige

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Huvudlinjen måste vara nolltolerans mot narkotika

I flera europeiska länder, också i Norden och vårt eget land, har det under de senaste åren tagits flera steg mot en allt mer drogliberal politik. Vad som ofta först lanseras som rent humana åtgärder som när narkomaner fått möjlighet att få tillgång till rena sprutor har sedan gått över i en politik som i det närmaste accepterar drogmissbruket.

I Norge har folkhälsominister Jonas Gahr Støre väckt en stor debatt med sitt förslag om att legalisera rökheroin som ett sätt att komma till bukt med det höga antalet överdoser hos sprutnarkomaner. Vad han dock helt bortser ifrån är att antalet heroinmissbrukare är helt beroende av tillgången på heroin, oavsett i vilken form drogen kommer, och att en norsk legalisering skulle få skaldiga konsekvenser också för oss som bor i Norges grannländer.

Om norska läkare får en möjlighet att skriva ut rökheroin som sedan ska distribueras av landets kommuner så är risken stor att den illegala handeln med drogen ökar vilket riskerar ökad smuggling till Sverige. Den svensk-norska gränsen är en av världens öppnaste och en ökning av mängden narkotika i det ena landet får konsekvenser också för det andra. I Sverige så visar erfarenheten att den ökade spridningen av subutex och metadon har lett till att dessa två medel nu är en lika vanlig orsak till dödliga överdoser som heroin. Det finns all anledning att frukta en ökning av det totala missbruket om rökheroin börjar skrivas ut som ett alternativ till sprutheroin och i värsta fall att den ökade mängden rökheroin blir en växande rekryteringsgrund bland unga narkomaner. Om utskrivningen av legal narkotika fortsätter att öka så riskeras snart gränsen mellan legala och illegala preparat att helt suddas ut.

Sverige har under flera årtionden varit en förebild vad gäller restriktiv narkotikapolitik, något som också har gett effekt. Danmark, som redan i dag delar ut heroin till missbrukare, har dubbelt så många narkomaner som Sverige och där förs narkotikadebatten på ett sätt som snarare syftar till att sopa problemen under mattan med hjälp av statligt knark än att hjälpa människor ur sitt missbruk.

Världen står på många sätt inför ett vägskäl vad gäller narkotikapolitiken. Genom stegvisa reformer med sprutbytesprogram, ökade legalförskrivningar och regelrätt legalisering så har drogliberala krafter flyttat fram sina positioner. Samtidigt så utvecklas också den drogfria missbrukarvården, där människor får hjälp ut ur sitt missbruk. Flera landsting har redan i dag infört sprutbytesprogram trots att det finns mycket begränsad kunskap om hur detta påverkar själva missbruket av narkotika.

Det finns all anledning att vara kritisk till det ökade antalet sprutbytesprogram och till det ökade bruket av substitutionsbehandlingar. Huvudlinjen i svensk missbruksvård måste vara fortsatt nolltolerans mot narkotika och utbyggda behandlingar för att nå drogfrihet. Alla avsteg från dessa principer bör endast vara aktuella i de allra svåraste fallen och efter en mycket noggrann prövning av drogfria behandlingsmetoder. Sverige får aldrig acceptera att tusentals människor fortsätter att ledas in i och fastnar i ett allvarligt narkotikamissbruk.

Edward Riedl (M)

Riksdagsledamot, Umeå