5 pensionärsförbund: Alla vinnare om vi gör om pensionssystemet

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Unga gynnas också av slopad broms och slopad premiepension

Foto: Scanpix

I dag överlämnar företrädarna för Sveriges rikstäckande pensionärsorganisationer ett förslag till ett stabilt pensionssystem till äldreminister Maria Larsson och socialförsäkringsminister Ulf Kristersson. Det är en modell utan den s.k. bromsen. Vi vill stärka pensionssystemet, inte bara för oss som är pensionärer i dag, utan även för våra barn och barnbarn då de går i pension.

Dagens pensionssystem har verkat i drygt 10 år. Nu börjar sprickorna synas. När pensionssystemet infördes utrustades det med en broms för att balansera inkomster och utgifter. Bromsen skulle utlösas om Sverige drabbades av en långvarig extraordinär kris i ekonomin. Något som än så länge inte har hänt. Ändå har bromsen utlösts flera gånger de senaste åren. Det har fått till följd att pensionerna beräknas minska med närmare 1 procent under perioden 2009-2015. Samtidigt förväntas lönerna öka med drygt 17 procent.

När lönerna ökar, ökar kostnader för mat, hyror, etc. Det gör att pensionärernas ekonomi blir allt mer ansträngd när pensionerna halkar efter löneutvecklingen. En alldeles färsk undersökning från Sifo som genomfördes i förra veckan visar också att 70 procent av de tillfrågade pensionärerna mellan 66 och 79 år inte känner sig trygga med sin pensions utveckling de närmaste fem åren.

Men bromsen påverkar inte bara dagens pensionärer. Även framtidens pensionärer berörs, dels om bromsen slår till alltför ofta, så att pensionsrätterna inte återfår sina rätta värden, dels om man pensionerar sig när bromsen är aktiverad. Båda fallen medför att pensionen blir lägre än vad den var tänkt att vara.

Samma Sifo-undersökning som ovan visar att hälften av svenskar mellan 18 och 65 år inte känner till att bromsen kan minska den framtida pensionen för dem som förvärvsarbetar i dag.

Pensionärsorganisationerna är inte motståndare till att pensionerna påverkas av samhällets ekonomiska utveckling. Det är bristerna i den nuvarande bromsens konstruktion som är anledningen till våra krav att slopa bromsen så att vi kan få våra intjänade pensioner som har utlovats.

Vi vill stärka pensionssystemet genom att slopa premiepensionssystemet. Det är dyrt och dåligt för morgondagens pensionärer. Avgifterna till premiepensionssparandet bör fortsättningsvis gå till inkomstpensionssystemet. Givetvis ska de enskilda tillgångarna som betalats in i premiepensionen bokföras på respektive pensionssparares konto.

Premiepensionssystemet är bara en mindre del av den allmänna pensionen. Om inkomstpensionssystemet drabbas av en broms krävs orimligt hög avkastning från premiepensionen för den enskilde spararen för att kompensera för bromsen. Genom att förstärka inkomstpensionen med premiepensionens medel stärks hela den allmänna pensionen och ger högre pensioner i framtiden som följd. Undersökningar visar också att en klar majoritet av premiepensionsspararna är villiga att slopa premiepensionen till förmån för en mer förutsägbar och trygg inkomstpension.

Vi välkomnar en debatt om pensionerna och är övertygade om att våra förslag ger den trygghet i de äldres ekonomi som var avsikten med pensionssystemet - i dag och i framtiden. Vi månar om generationskontraktet med morgondagens pensionärer, våra barn och barnbarn.

Sten-Gunnar Hedin

Karl Erik Olsson

Curt Persson

Jöran Rubensson

Sam Sandberg

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN