Debatt

Debattörerna: Kvinnors rättigheter står hotade i Europa

avAftonbladet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sverige och Frankrikes jämställdhetsministrar: Våra länder ska ta täten i kampen

gör Gemensam sak Frankrikes nya minister för kvinnors rättigheter, Najat Vallaud-Belkacem, tar tillsammans med jämställdhetsminister Nyamko Sabuni strid för kvinnors rättigheter.

Du behöver inte födas som kvinna i en avlägsen världsdel för att nekas dina fundamentala rättigheter. Det räcker att leva i Europa 2012.

När Savita Halappanar upptäckte att hon höll på att få missfall åkte hon till sitt sjukhus på Irland och bad om abort. Trots hennes vädjanden vägrade läkaren med förklaringen att Irland var ett katolskt land. Hon dog inte så långt därefter av blodförgiftning.

I Polen tvingades en flicka som utsatts för våldtäkt 2008 uppsöka tre olika sjukhus för att få göra abort. Alla nekade. Flickan förföljdes av antiabortaktivister, hon förhördes av polis i timtal och låstes till slut in på ett ungdomshem. Hon fick nyligen viss upprättelse, då Europadomstolen den 28 oktober slog fast att flickans rättigheter hade kränkts.

Domstolens utslag är ett viktigt erkännande för kvinnors okränkbara rättigheter. Samtidigt ser vi hur de abortfientliga krafterna, som är emot abort, emot hbt-rättigheter, emot kampen mot hedersvåld mobiliserar och stärker sina positioner och når framgångar runt om i världen.

Inom FN har en ohelig allians mellan länder från olika regioner och under olika religiösa influenser uppstått. De arbetar tillsammans för att motarbeta initiativ för kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter.

Inom EU har EU:s nya medborgarinitiativ utnyttjats för att lyfta abortfrågan till EU-nivån. Konservativa grupper vill minska medlen som går till säkra aborter, de samlar därför in namn för att frågan ska lyftas i EU-kommissionen med hjälp av initiativet.

En del länder vill samtidigt förhindra att EU:s pengar som går till biståndet används till sexuell och reproduktiv hälsa. Flera av de länderna önskar också stoppa finansieringen av stamcellsforskning.

Det finns ingen europeisk lagstiftning kring abort men här handlar det om att skydda de mänskliga rättigheterna: rätten till en god hälsa och rätten till skydd mot våldtäkt och trakasserier.

Detta är på många sätt också kärnan av de europeiska värderingarna. Därför är det viktigt att reagera på detta även på EU-nivå.

Sverige och Frankrike står upp för att kvinnors rättigheter verkligen betraktas som mänskliga rättigheter. Ett fördjupat sam- arbete inleddes nyligen då en stor delegation från Frankrike besökte Stockholm och studerade bland annat den svenska sexköpslagstiftningen och förskoleutbyggnaden. Fler möten på hög nivå är redan inbokade. Vår ambition är att vara en pådrivande progressiv kraft i den europeiska jämställdhetspolitiken.

Vi ska gemensamt ta kampen för att abortfrågan ska förbli en nationell angelägenhet. Medborgarinitiativet får inte användas till att kidnappa EU för att inskränka kvinnors rättigheter att bestämma över sina kroppar. Vi vill att EU även fortsättningsvis ska vara en generös och aktiv biståndsgivare när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa. Vi ska också värna den fria forskningen och inte sätta stopp för den.

Kampen för kvinnors rättigheter hotas på internationell nivå av länder med en bakåtsträvande syn på jämställdhet. Det är fruktansvärt hur lite kvinnors liv och rättigheter faktiskt är värda på sina håll i Europa år 2012. Därför kommer Frankrike och Sverige gå i täten och driva frågor om kvinnors rättigheter även på europeisk nivå.

Nyamko Sabuni

Najat Vallaud-Belkacem