ÅSIKT

Ekonomin går före patienten

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Sörensen & Brun: Ersättningsmodeller hotar kvaliteten

Foto: Primärvården får ta ett för stort ansvar, menar insändarskribenterna.

Att ge medborgarna ett ökat inlyftande via vårdval är bra. Men i de olika vårdvalsmodeller vi nu ser kommer ekonomiska överväganden i allt högre grad att ställas mot medicinska behov, utan att konsekvenserna följs upp.

Ännu har vi inte sett något landsting som grundar sin ersättningsmodell på hur man faktiskt lyckas med sina behandlingar. Vi ser däremot att flera landsting inför ersättningsmodeller som medför en kostnad för vårdenheten för varje åtgärd som genomförs, prov som tas, behandling som sätts in. Negativa ekonomiska incitament bidrar inte till att patientmakten stärks, vilket var regeringens ambition med reformen. Patienten får inte upplevas vara kostnadsdrivande varje gång han/hon har behov att kontakta sjukvården.

I vissa landsting premieras primärvården om färre patienter remitteras till specialister. Men finns det inte då en risk att patienterna går miste om en värdefull kompletterande bedömning? Och kommer de tas omhand med större osäkerhet i framtiden?

En högre grad av ersättning baserad på medicinska resultat skulle göra att patienterna kan vara säkrare på att vårdbesluten grundar sig på medicinska och inte ekonomiska ställningstaganden.

Vi anser att följande bör känneteckna en kvalitetssäkrad reform:

•?Eftersom staten betalar landstingen för läkemedel inom öppenvården bör förutsättningarna för tillgången till dessa vara lika i hela landet.

•?Vården bör belönas för vad man åstadkommer och utför. Insatser för diagnostik och behandling bör inte utgöra en ekonomisk belastning.

•?Kostnadsansvar, för till exempel provtagning, remittering eller läkemedel bör inte läggas ut på vårdenheterna om inte motsvarande behandlingsresultat kan mätas och bra resultat premieras.

•?Ett öppet system som jämför behandlingsresultat bör ligga till grund för en betydande del av ersättningen.

Det viktigaste med en ersättningsmodell i vårdvalet bör väl ändå vara att den påverkar patientens möjlighet att bli frisk. Men än har vi inte sett något landsting som bygger ersättningen på detta.

Man har hittat andra variabler, som i bästa fall är ett steg på vägen, men som inte säkrar kvaliteten på vården.

Nikolaj Sörensen, vd Pfizer AB
Johan Brun, medicinsk direktör, Pfizer AB