Kuba på rätt väg – nu satsar vi 90 miljoner

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Regeringen: Biståndet ska stärka demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet

Sverige breddar nu samarbetet med Kuba. I dag fattar regeringen beslut om en strategi som omfattar omkring 90 miljoner kronor till landet och sträcker sig fram till 2020, skriver vice statsminister Isabella Lövin (MP) och utrikesminister Margot Wallström (S).
Sverige breddar nu samarbetet med Kuba. I dag fattar regeringen beslut om en strategi som omfattar omkring 90 miljoner kronor till landet och sträcker sig fram till 2020, skriver vice statsminister Isabella Lövin (MP) och utrikesminister Margot Wallström (S).

DEBATT. Regeringen fattar i dag beslut om en strategi för utvecklingssamarbete på Kuba. Genom dialog och samarbete kan Sverige främja demokrati, mänskliga rättigheter och en modernisering av landet. Med strategin får vi ett nytt verktyg att påverka utvecklingen i positiv riktning.

Vi breddar samarbetet med Kuba av flera skäl. Kuba genomgår sedan några år tillbaka en öppning gentemot omvärlden. Mest uppmärksamhet har närmandet till USA och president Obamas besök i Havanna fått, men även EU har stärkt utbytet med Kuba. Hittills har ett stort antal EU-länder ingått egna avtal eller avsiktsförklaringar med Kuba och inlett olika former av samarbete, bland annat genom biståndet.

På vissa områden går det att skönja en positiv utveckling på Kuba. På det ekonomiska området luckras statens monopol upp och egenföretagandet växer. Kuba har omförhandlat sina utlandsskulder och har ambitionen att ansluta sig till den globala ekonomin. Sedan 2013 behöver kubaner inte längre tillstånd för att resa ut ur landet, och tillgången till internet ökar. Religionsfrihet och hbtq-personers rättigheter har stärkts. Prideparader har genomförts i Havanna och lagstiftning mot diskriminering av hbtq-personer har införts.

Men bilden av förändring är inte entydig. Kuba förblir en enpartistat där grundläggande friheter inte respekteras fullt ut.

Sverige har länge varit en tydlig röst för demokrati, mänskliga rättigheter och reformer, på Kuba och andra länder där dessa rättigheter helt eller delvis är satta på undantag. Vi gör det bland annat genom dialog och stöd till civilsamhället i dessa länder. Vi har varit pådrivande för att mänskliga rättigheter ska vara ett centralt tema i EU:s avtal med Kuba. Detsamma gäller självklart för den avsiktsförklaring vi själva ingått, och för strategin för utvecklingssamarbete vi nu antar.

Att verka i länder där det finns utmaningar i fråga om demokrati och mänskliga rättigheter är ingen nyhet i svenskt utvecklingssamarbete, fattigdom och bristande demokrati hänger ofta ihop. Därför är det viktigt att stärka de aktörer som agerar för positiv förändring, och att ge det svenska civilsamhället möjligheter att verka i landet. Vi är övertygade om att samtal och dialog alltid är av värde – särskilt i de fall där parterna har olika syn.

Sverige har i linje med EU:s politik återupprättat en bilateral dialog med Kuba, vilket manifesterats i den avsiktsförklaring som undertecknades 2015. Avsiktsförklaringen ger uttryck för Sveriges och Kubas önskan om samarbete och dialog inom en rad olika områden inklusive bland annat mänskliga rättigheter, jämställdhet, hbtq-frågor, klimat och miljö. Mänskliga rättigheter och demokrati har konsekvent tagits upp inom ramen för dialogen. Regeringen har uppmanat landet att ratificera FN:s grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna.

Utvecklingsstrategin som regeringen antar i dag omfattar omkring 90 miljoner kronor och sträcker sig fram till 2020. Biståndets främsta uppgift på Kuba blir att stärka demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

En viktig del blir att stödja ett fritt civilt samhälle. En förutsättning för en levande demokrati är yttrande- och mötesfriheten, att olika röster får ta plats i det offentliga samtalet och människor organisera sig. Det visar inte minst vår egen historia.  En annan del i strategin pekar även ut ett mål att främja hållbar ekonomi och samhällsstyrning, för att förbättra fattiga människors möjligheter att förbättra sina levnadsvillkor. Det handlar om reformer av hur samhället fungerar i grunden, för att bland annat stärka lokalt och regionalt beslutsfattande. Vi välkomnar att Kuba studerar svenska samhällslösningar, till exempel hur våra kommuner verkar.

Vi ska självklart vara realistiska, men att många länder nu stödjer Kubas moderniseringsprocess ger oss hopp om en bättre framtid för Kuba och det kubanska folket.

Isabella Lövin

Margot Wallström

Läs repliken från Birgitta Ohlsson (L): Bi(s)tånd befäster Kubas kommunistpa(mp)

Och slutrepliken från Isabella Lövin (MP): Nu finns möjlighet att påverka Kuba

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN