ÅSIKT

S: Vi satsar - och allt färre går arbetslösa

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Replik från Ylva Johansson (S) om matchning på arbetsmarknaden

Ylva Johansson (S).

REPLIK. Det går bra på svensk arbetsmarknad. Arbetslösheten sjunker och vi ser en stark tillväxt av nya jobb med runt 120 000 nya jobb sedan regeringen tillträdde. Samtidigt rapporterar allt fler arbetsgivare att de har brist på arbetskraft. Även Elisabeth Svantesson (M) tycks nu ha upptäckt matchningsproblemen.

Trots att många människor fortfarande saknar arbete har allt fler arbetsgivare svårt att hitta rätt kompetens. Detta hämmar Sveriges tillväxt. För att komma tillrätta med detta problem har regeringen tagit flera initiativ som delar av samhällsbygget:

Kraftsamling kring svensk yrkesutbildning

Satsningar på utbildning i kombination med arbete

Fler utbildningsmöjligheter

Snabbspår till bristyrken för nyanlända

Stärkt A-kassa för bättre matchning och omställning på arbetsmarknaden

Aktiva insatser som rustar arbetslösa att ta de lediga jobben.

Matchningsproblematiken var en stor utmaning redan när Svantesson var ansvarig minister. Trots att arbetslösheten ökade lade hon inte en enda proposition. Istället valde den gamla regeringen att prioritera stora ofinansierade skattesänkningar, klåfingrig detaljreglering av Arbetsförmedlingen och nedskärningar av antalet utbildningsplatser.

Man satsade alla sina kort på etableringslotsar och 110 verkningslösa miljarder i skattesubventioner för arbetsgivare som anställde ungdomar.

Regeringen väljer istället att utveckla den svenska modellen genom att satsa på bättre matchning och aktiv arbetsmarknadspolitik från dag ett. Det är ett av skälen till att arbetslösheten nu minskar.

Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister (S)

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM