ÅSIKT

Ny skatt på avstånd sänker vårt välstånd

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Debattören: Stefan Löfvens nya kilometerskatt – 26 kronor milen – bromsar näringslivet på landsbygden

Foto: Genom att aggressivt beskatta alla transporter – oberoende av utsläppen – och utöver det lägga avgifter på avstånd så riskerar Stefan Löfven att kväva skogsnäringen, skriver debattören.

DEBATT. Svensk landsbygd är rik på så väl naturresurser som engagemang. Det borde med andra ord finnas alla förutsättningar i världen att bedriva framgångsrik och lönsam produktion som skapar arbetstillfällen och välstånd även utanför storstäderna.

Tyvärr är landsbygden även rikt på avstånd och det är någonting som Stefan Löfvens regering gör sitt yttersta för att hårdbeskatta – helt utan att erbjuda några alternativ.

Det är en kraftfull broms för näringslivet utanför storstäderna. Regeringen har under mandatperioden spikat aggressiva höjningar av drivmedelsskatterna utan att kompensera det med lägre kostnader för mindre miljöskadliga drivmedel. Man höjer kort sagt kostnaderna över hela linjen och undviker därmed med precision att motivera en övergång till drivmedel som belastar miljön mindre.

Det blir helt enkelt bara dyrare att transportera gods och personer, oavsett hur mycket man belastar miljön.

Som grädde på moset förbereds nu ett förslag om en kilometerskatt, alltså en skatt på avstånd. Regeringen har kreativt nog beslutat sig för att kalla den för "vägslitageavgift” för att ge sken av att det är en kompensationsavgift för att transporter sliter på vägarna.

Men i klartext är det frågan om en skatt på avstånd. Från början talade man om skatt på omkring 14 kronor per mil för tunga transporter. Det var illa nog, men nu när förslaget så sakta börjar framträda så talas det om hela 26 kronor per mil. Alltså nästan en dubblering.

Konsekvenserna av det är inte speciellt svåra att lista ut. Den svenska skogsnäringen sysselsätter i dagsläget omkring 100 000 människor och bidrar med cirka 100 miljarder till svensk nettoexport. Dessutom är skogen den resurs som kommer att behöva användas för att producera dagens och framtidens miljövänliga drivmedel.

Genom att aggressivt beskatta alla transporter – oberoende av utsläppen – och utöver det lägga på hutlösa avgifter på avstånd så riskerar Stefan Löfven att kväva skogsnäringen, sänka det svenska välståndet och motarbeta produktionen av bränslen från skogsråvara.

Den här är avståndsskatten riskerar att bli oerhört destruktiv och kostsam för landsbygdens näringsliv. Parallellt med detta genomför landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) en utredning där man åtminstone ger sken av att ambitionen är att stärka landsbygden. Det förefaller inte speciellt koordinerat när en del av regeringen ska stärka landsbygden samtidigt som statsministern underminerar förutsättningarna för det lokala näringslivet.

Det är svårförklarligt ogenomtänkt. Här måste regeringen tänka om och omgående skrota planerna på en kilometerskatt.

Anders Åkesson, infrastrukturpolitisk talesperson, Centerpartiet

Läs Socialdemokraternas svar: Desinformation om vägslitageavgiften

Och debattörens slutreplik: Det är fakta – inte  desinformation

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM