Vi måste ta strid mot könsuppdelad skola

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattören: Skolinspektionen säger ja till könsseparerad undervisning – då behöver lagen ändras

Foto: TT
Ska en skola ha rätt att separera flickor och pojkar i idrottsundervisningen? Nej, säger Anna König Jerlmyr (M). Personernapå bilden har inte med texten att göra.

DEBATT. Återigen nås vi av nyheten om att en statlig myndighet godkänt könsseparerad undervisning. Skolinspektionen har gett Al-Azharskolan i Stockholm rätt att redan från förskoleålder separera flickor och pojkar i undervisningen. Motiveringen anges vara att flickor tycker att det är obekvämt att vistas på lektionerna med pojkar och att det minskar risken att flickor uteblir från idrottslektionerna.

Detta myndighetsavgörandet är inte det första i sitt slag som stödjer den här typen av könssegregering. I Strömsund fick utbildningsanordnarna grönt ljus för att sätta upp en skärm för att separera män och kvinnor i SFI-undervisningen. Anledningen var att männen vägrade vistas i rummet om kvinnorna närvarade och fick rätt av Diskrimineringsombudsmannen. Runt om i landet har vi sett liknande tragiska exempel, ofta när det handlar om simundervisning, men som nu också börjar vidgas till andra utbildningsområden.

I fallet med Al-Azharskolan i Stockholm är det på ett sätt värre. Där är könsuppdelade idrottslektioner en naturlig del av undervisningen. Små barn får alltså tidigt lära sig att flickor inte ska vistas bland pojkar utan att vara täckta. Något som är oförenligt med nutida värderingar och skolans värdegrund – jämställdhet mellan könen.

Skollagen måste ändras om det innebär att det finns juridiska möjligheter till att bedriva könsuppdelad undervisning. Punkt. Skolans principer om likabehandling ska inte kunna brytas på det här sättet. Myndigheter som Skolinspektionen ska jaga skolor som delar upp elever baserat på kön, inte ge dem stöd.

Politiker och tjänstemän måste sluta vara naiva och i all välmening godkänna att flickor skiljs åt från pojkar, de måste våga föreställa sig en tidshorisont som sträcker sig längre än i morgon. För faktum är att medan de offentliga instanserna yttrar sig i all välmening växer flickor och pojkar upp och lär sig att flickor inte ska behandlas på lika villkor.

På sikt ger nu myndigheter stöd för att detta är ett naturligt inslag i utbildningen – att det är skillnad på flickor och pojkar.

Vi är många i våra roller som föräldrar, jämställdhetsförespråkare och förtroendevalda som kämpar för att lära våra söner och döttrar att de är jämställda. Att de har lika möjligheter att forma sina liv och uppnå sina drömmar. Som mor till tre pojkar har jag en viktig uppgift att fostra jämställda män som behandlar kvinnor med respekt. Och att kvinnor, oavsett vad de har på sig, har rätt att vara fredade när de rör sig utomhus.

Därför är den här typen av beslut motsägelsefullt. Tar vi inte striden nu mot den här typen av könsuppdelning redan från förskoleåldern, riskerar vi att redan från tidig ålder lära dessa barn att de ska behandlas annorlunda. Jag är beredd att ta den striden i jämställdhetens namn och uppmanar mina riksdagskollegor att snarast ta initiativ till att tydliggöra skollagen. Det här ska inte få förekomma.

Anna König Jerlmyr

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM