ÅSIKT

Här är redskapen som säljs – för att tortera

Debattörerna: Stoppa handeln med varor som spikbatonger, chockbälten och tumskruvar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Robin Ballantyne, Omega Research Foundation
De här produkterna tillverkas och säljs bara för att användas i ett enda syfte: att tillfoga smärta, skriver debattörerna.
DEBATT

DEBATT. Spikbatonger för att bestraffa fångar, medeltida bojor, chockbälten, tumskruvar som ger kraftiga elstötar – trots att tortyr är förbjudet enligt internationell lag så sker fortfarande tillverkning och försäljning av sådana varor, till köpare världen över. De kan bara användas i ett enda syfte: att tillfoga smärta.

Och trots att fler och fler länder i dag överger dödstraffet köps och säljs fortfarande de verktyg som används för att genomföra avrättningar – giftcocktails, fängselsystem för injektioner, gaskamrar och liknande.

Enligt Amnesty International finns i dag minst 19 000 fångar världen över som inväntar avrättning. Detta trots att dödstraffet inte har någon avskräckande effekt och gör felaktiga rättsprocesser oåterkalleliga.

Om det internationella samfundet menar allvar med utfästelser om att utrota tortyr och förpassa dödsstraffet till historiens skräphög, då är det tid för konkret handling. Vi måste sätta stopp för den vidriga handeln med produkter som används för att tortera och genomföra avrättningar.

Den 18 september, när världens delegater samlas för FN:s generalförsamling i New York, går startskottet för Alliance for Torture-Free Trade – en global allians mellan över 50 länder.

Genom att ansluta sig till samarbetet utlovar länderna att införa exportstopp för varor som används för tortyr och avrättningar. Länderna ska också göra det lättare för sina tullmyndigheter att spåra försändelser och se till att förbuden verkligen upprätthålls.

Alliansen leds av Argentina, EU och Mongoliet, men samtliga länder som skrivit under FN:s protokoll om avskaffandet av dödsstraffet är inbjudna att delta.

Argentina är sedan länge djupt engagerat i samarbetsorgan som exempelvis den Internationella kommissionen mot dödsstraff, och har mobiliserat stöd i FN för ett globalt moratorium för avrättningar.

EU har å sin sida stärkt sin lagstiftning sedan förra året för att förbjuda all handel med produkter som används för dödstraff och tortyr. Lagen, som ursprungligen är från 2005, förbjuder numera också varorna från att transporteras genom EU:s territorium eller via hamnar, och förbjuder marknadsföring av tortyrredskap på mässor och liknande.

EU har dessutom infört en snabbprocedur för att kunna lägga till nya produkter på förbudslistan när det behövs.

Mongoliet avskaffade dödsstraffet 2015 och är en positiv kraft i en region där de flesta länder systematiskt utför såväl dödsstraff som tortyr.

Hårdare lagstiftning och kontroller har redan gett resultat. Exempelvis har de kemikalier som används för avrättningar blivit betydligt svårare att få tag i.

Men enskilda länder kan inte komma åt handeln helt på egen hand, eftersom de som tillverkar och handlar med dessa varor försöker kringgå den lagstiftning som redan finns. Det gör att ju fler länder som slår sig samman, desto mer effektivt kommer vårt samarbete att bli.

När startskottet för alliansen går kommer de deltagande länderna gemensamt åta sig att:

Driva igenom åtgärder för att kringskära och kontrollera exporten av varor som används för tortyr och dödstraff.

Lägga en gemensam plattform på plats för att utbyta information mellan tullmyndigheter, om handelsrutter och nya produkter på marknaden.

Utbyta information och praxis för hur man bäst kommer åt denna handel, så att åtgärder som visat sig effektiva i ett land kan genomföras även i andra.

Erbjuda tekniskt och juridiskt stöd från de länder i alliansen som redan har exportstopp på plats.

Utan tvekan krävs det breda, internationella åtgärder för att avskaffa dödstraffet och komma till rätta med tortyr – långt bortom handelspolitikens område. Men genom att sätta fokus på dessa varor vill vi nu föra samman likasinnade länder för att uppnå konkret förändring. Vårt arbete inom alliansen kan också bli startpunkten för ett framtida brett FN-samarbete kring denna fråga.

Handelspolitik handlar inte bara om kronor och ören. Den kan också vara ett kraftfullt verktyg för att stödja mänskliga rättigheter och hållbar utveckling världen över. Vi får aldrig tillåta att verktyg för död och lidande handlas som vilka varor som helst.


Jorge Faurie
Cecilia Malmström
Tsend Munkh-Orgil


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM