Sverige behöver fler studentbostäder

Debattören: Vi måste minska byggkostnaderna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Rekordmånga har sökt utbildningar men över hälften av landets högskolekommuner har ett underskott av studentbostäder. Minska byggkostnaderna få igång flyttkedjorna är en prioritet, skriver debattören.
Rekordmånga har sökt utbildningar men över hälften av landets högskolekommuner har ett underskott av studentbostäder. Minska byggkostnaderna få igång flyttkedjorna är en prioritet, skriver debattören.

DEBATT. I år har ett rekordstort antal sökt och blivit antagna till Sveriges högre utbildning och universitet.

Därmed har vi antagligen också ett rekordstort behov av bostäder till studenter. Boverket rapporterar att över hälften av landets högskolekommuner har ett underskott på studentbostäder.

Denna ekvation har sedan länge inte gått ihop och nu riskerar konsekvenserna att bli förödande för det stora antalet nya studenter som till hösten sätter sin fot på Sveriges campus.

I Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät bedömer 20 av landets 38 högskolekommuner att de har ett underskott på studentbostäder. Både mindre kommuner och större regioner har underskott.

Vi ser liknande problem i hela landet och det är hög tid att detta åtgärdas. Studenter ska inte behöva tacka nej till utbildningsplatser på grund av att de inte hittar tak över huvudet. Den nya situationen på arbetsmarknaden på grund av den rådande coronapandemin kan också bidra till att människor behöver flytta till jobb - inte heller de ska behöva tacka nej på grund av bostadsbrist.

Det behövs ett brett omtag kring frågan om studentbostäder och hela den övriga bostadsmarknaden.

Först och främst måste vi se till att minska byggkostnaderna och få igång flyttkedjorna för att öka antalet bostäder.

En stagnerad flyttkedja gör att människor bor i mindre lämpade bostäder, att de är för stora, för små eller för dyra. Flyttkedjan står still på grund av bristen på nya bostäder och för att bostadsmarknaden som helhet inte fungerar.

För att se till att utbudet möter efterfrågan behövs nyproducerade bostadsrätter och hyresrätter. Byggare väljer allt för ofta andra alternativ än hyresrätter eftersom de ser det mer bärkraftigt och förutsägbart över tid. Många vill också äga sina bostäder. Men för en stor grupp, som studenter, är det hyresbostäder som efterfrågas.

Därför vill Centerpartiet reformera hyressättningen och förbättra åtkomsten till hyresrätter för dessa grupper. Vi vill även införa ett bosparande för unga.

De billigaste hyresrätterna är inte de nybyggda, men alternativet för många blir i stället väldigt dyr och osäker andrahandsuthyrning.

Otvivelaktigt är det bättre att få sätta nyckeln i låset än att få en nummerlapp till bostadskön.

Genom januariavtalet kommer hyressättningen bli friare i nyproduktion. Detta ser vi som oerhört viktigt för att fler ska välja att bygga hyresrätter och se till att utbudet möter efterfrågan.

Ett bestånd av hyresrätter med fri hyressättning som kan komplettera det befintliga beståndet av hyresrätter med förhandlad hyra behövs för att bostadsköerna ska kunna kortas.

Besittningsskyddet och förutsägbarheten för dig som hyresgäst är viktigast. Om man redan bor i en hyresrätt ska man inte behöva oroas. Förslaget som utreds nu innebär inte att marknadshyror genomförs och det befintliga beståndet påverkas inte alls av förslaget.

Vi välkomnar också den teknikutveckling som nu sker i byggbranschen. På sikt kan utvecklingen leda till att kostnaderna pressas ned, vilket i sin tur påverkar kostnaden som hyresrättstagaren eller bostadsrättsägaren betalar.

Samtidigt kan vi bygga mer hållbart, med hög kvalité och med minimal miljöpåverkan.

Genom att bygga ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart kan vi bygga bort flera av de stora problem vi ser på dagens bostadsmarknad.

För att välkomna alla Sveriges nya studenter behövs alltså en kombination av åtgärder. Fler bostäder måste byggas, både hyresrätter och bostadsrätter. Friare hyressättning behöver införas i nyproduktion så att fler hyresrätter byggs.

En ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet måste genomsyra alla politiska beslut när vi tar ett omtag om bostadsmarknaden. Det handlar om sjuksköterskestudenten, framtidens lärare eller nästa forskare att ta fram botemedlet mot cancer.

Svensk välfärd har inte råd att neka människor utbildning på grund av en bostadsmarknad i obalans.


Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson (C)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE