Flytta inte makten från våra äldre till politiker

Replik från KD om privat hemtjänst

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vänsterns svartmålande av den privata hemtjänsten och inskränkning av de äldres valfrihet är inget annat än förmynderi, skriver KD i en replik.
Vänsterns svartmålande av den privata hemtjänsten och inskränkning av de äldres valfrihet är inget annat än förmynderi, skriver KD i en replik.

REPLIK. Sedan 2019 genomför Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kontinuerliga prövningar av de privata hemtjänstföretagens kompetens, lämplighet och ekonomi.

Vänsterpartiet borde välkomna detta: att IVO sållar bort oseriösa utövare befriar ju hemtjänsten från skandalföretagen. Det är även rimligt att det dras in fler tillstånd under första året. Det är inte tecken på ett systemfel - det är tecken på att systemet fungerar.

Solna har inte upptäckt fusk eller missförhållanden, inte heller gällande Enklare vardag, varför vi inte haft grund att agera. Nu har vi dock valt att inte förlänga avtalet med dem på grund av det avslagna IVO-tillståndet i februari 2020.

Vi har en bra insyn i våra utförare som enligt avtalsuppföljningar uppvisar väldigt goda resultat. Det bekräftas också av att 84 procent av våra brukare är nöjda med sin privata hemtjänst. Men detta passar helt enkelt inte in i vänsterns samhällsbild.

När Järfälla var en av de första kommunerna att bjuda in privata utförare i omsorgen ville vi ge våra äldre makt över sitt liv genom att göra egna val. Att vi borgerliga vurmar för valfrihet stämmer alltså bra. Lagen om valfrihet (LOV) har gett äldre ökad frihet och inflytelse.

Vänsterns svartmålande av den privata hemtjänsten och inskränkning av de äldres valfrihet är inget annat än förmynderi. Vi kristdemokrater fasthåller att äldre är självtänkande vuxna som klarar av att fatta egna beslut. Så nej, flytta inte makt från de äldre till politiken, utan skydda hemtjänsten från vänsterpolitiker!

Nataliya Hulusjö, ordförande i Omvårdnadsnämnden, Solna (KD)
Lennart Nilsson, ordförande i Äldrenämnden, Järfälla (KD)
Karin Teljstedt, ordförande i Äldrenämnden, Nacka (KD)
Karl Henriksson, ordförande i Vård- och omsorgsnämnden, Huddinge (KD),
Maria Fälth, ordförande i Socialnämnden, Upplands-Väsby (KD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här

Publisert:

LÄS VIDARE