Debatt

F-kassan avgör priset för vård utomlands

Replik från SKL om vård för patienter med hyperhidros

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Personer som lider av hyperhidros ska kunna få den vård de behöver i Sverige eller i ett annat EU/EES-land. Men vi kan inte låta privata kliniker i andra länder bestämma hur mycket vården ska kosta för svenska skattebetalare, skriver Åsa Sandgren Åkerman, SKL.
Personer som lider av hyperhidros ska kunna få den vård de behöver i Sverige eller i ett annat EU/EES-land. Men vi kan inte låta privata kliniker i andra länder bestämma hur mycket vården ska kosta för svenska skattebetalare, skriver Åsa Sandgren Åkerman, SKL.

DEBATT

REPLIK. Styrelsen för Patientföreningen för hyperhidros hävdar i Aftonbladet den 29 maj att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) försöker hindra att patienter som lider av sjuklig svettning får vård.

Vi har full förståelse för de besvär som en sjuklig svettning kan innebära, med begränsningar i vardagliga livet som följd. Självklart ska de patienter som lider av hyperhidros få den behandling de behöver.

De senaste åren har allt fler patienter från Sverige åkt utomlands och fått behandling för hyperhidros. Det är positivt att patienter kan söka planerad vård i annat EU/EES-land. Men kostnaderna har ibland blivit orimligt höga, ofta betydligt högre än vad motsvarande behandling kostar i Sverige.

SKL tycker att EU:s patientrörlighetsdirektiv, som ger patienter rätt till ersättning för vårdkostnader upp till den nivå som gäller i hemlandet, är bra. Samtidigt är det rimligt att intentionerna i lagstiftningen uppfylls och att utländska och svenska vårdgivare ges samma förutsättningar.

När privata vårdgivare ger vård och behandling i Sverige, finns både lagstiftning om offentlig upphandling och lagen om valfrihetssystem som måste följas. Men denna lagstiftning sätts helt ur spel när utländska vårdgivare kan ta ut högre ersättning för den vård som ges och regionerna tvingas ersätta de fulla kostnaderna.

Varje region bestämmer själv vilka priser som ska gälla för olika behandlingar och besluten om ersättning för utomlandsvård fattas av Försäkringskassan. Men för att alla patienter som lider av hyperhidros i Sverige ska få en mer jämlik bedömning har SKL, tillsammans med de sex sjukvårdsregionerna, tagit fram sammanställningen ”Ersättningsnivåer och vårdutbud för behandling av hyperhidros med botulinumtoxin 2019”. Förhoppningen är nu att Försäkringskassan ska kunna tillämpa den i sina beslut om ersättning för EU/EES-vård.

Personer som lider av hyperhidros ska, precis om andra patienter, kunna få den vård de behöver i Sverige eller i ett annat EU/EES-land. Men vi kan inte låta privata kliniker i andra länder själva bestämma hur mycket vården ska kosta för svenska skattebetalare.


Åsa Sandgren Åkerman, tillförordnad sektionschef, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

SKR, Sveriges kommuner och regioner

LÄS VIDARE

DEBATT. Ta oss med sjuklig svettning på allvar

ÄMNEN I ARTIKELN

SKR, Sveriges kommuner och regioner

Sjukvård

Vård & omsorg

Vårdpolitik

Politik

Psykisk ohälsa

Hälsa