ÅSIKT

Ni skryter så mycket över så väldigt lite

Replik från Mats Nordström om regeringens hbtq-satsningar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Vi har inte sett en regering som har gjort så lite för hbt-personer på mycket länge. Regeringen är uppenbarligen oinspirerad, skriver Mats Nordström, förbundsordförande för HBT-liberaler.
DEBATT

REPLIK. Ministrarna Bah Kunke, Strandhäll och Fritzon hävdar att regeringen genomfört historiska reformer på hbt-området. Så är inte fallet. Inget av det regeringen räknar upp är genomfört eller beslutat.

Regeringen säger också att den imponeras och inspireras av den kamp hbtq-personer drivit och alltjämt bedriver. Inte tillräckligt imponerade i så fall. Vi har inte sett en regering som har gjort så lite för hbt-personer på mycket länge. Regeringen är uppenbarligen oinspirerad.

När det gäller hetslagstiftningen, föreslår regeringen att transpersoner ska inkluderas i bestämmelserna om hets mot folkgrupp. Gott så! Men det är inte är något annat än en korrigering av nuvarande lagstiftning. Inget att yvas över!

När det gäller ersättning för de som tvångssteriliserats så planeras ett lagförslag. Det är svårt att kalla det för en historisk reform, när beslut saknas.

Regeringen vill modernisera könstillhörighetslagen. Ännu en reform som inte är genomförd. Som det ryktas så kommer regeringen föreslå att åldersgränser ska finnas kvar vid könsbekräftande vård. Om så är fallet så kommer reformen möjligen kunna betraktas som historisk – historiskt korkad! Politiker ska inte bestämma när vård ska ges.

Att kalla icke beslutade reformer och förslag framgångar är ett konststycke. Ministrarna glömde dock nämna en historisk reform den lyckats genomföra. Nämligen att halvera anslaget för hiv-prevention. En reform som kan drabba hbt-personer negativt.

Veronica Palm (S) lovade dessutom i valrörelsen extra resurser till RFSL. Inte ens det har regeringen lyckats med.


Mats Nordström, förbundsordförande HBT-liberaler


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM