Debatt

Rädda våra sjöar och stränder i Uppland

Debattörerna: Strandskyddet är hotat

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi upplänningar är lyckligt lottade. Vi kan vandra längs Ekolns och Mälarens stränder. Men nu hotas strandskyddet att försvagas kraftigt, skriver nio lokala MP-politiker.
Vi upplänningar är lyckligt lottade. Vi kan vandra längs Ekolns och Mälarens stränder. Men nu hotas strandskyddet att försvagas kraftigt, skriver nio lokala MP-politiker.

DEBATT

DEBATT UPPSALA. Vi upplänningar är lyckligt lottade. Vi kan vandra längs Ekolns och Mälarens stränder. Fiska eller lägga till med båten vid en klippa i den vackra Roslagskusten. Förundras över Billudden som sträcker sig ut i havet. Ta ett dopp vid Rullsand, eller vid baden i Fjällnora. Fritt vistas vid länets stora och små vattendrag.

Strandskyddet inrättades på 1950-talet för att säkra detta. Utan strandskyddet skulle många fler av länets stränder och kuster vara svåra att nå för allmänheten i dag.

Utan strandskydd hade inte strandpromenaden i Uppsala från Vårdsätra till Flottsund funnits. Kanske inte heller de populära stränderna vid Bredsand utanför Enköping. Sjöstränderna vid Hammarskog och Vik skulle garanterat varit exploaterade.

Nu hotas strandskyddet att försvagas kraftigt. Före jul presenterades en statlig utredning, genomdriven av Centerpartiet, vars förslag skulle öka privatiseringen av våra stränder och drabba växt- och djurlivet. Utredningens förslag är nu ute på remiss fram till den 3 maj och beslut om strandskyddets framtid kommer att tas senare i år av regering och riksdag.

I flera av Upplands kommuner har vi inte så många sjöar och stränder. Många stränder är redan bebyggda. Visst är äganderätten viktig, men det är också allemansrätten.

Vi tycker att det är viktigt att de stränder som finns kvar ska kunna nyttjas av alla. Strandskyddet borde skärpas längs roslagskusten och längs stränderna vid Mälaren. Trots att utredningen hade i uppdrag att föreslå skärpningar i hårt exploaterade områden presenterades inte några sådana förslag.

Det utredningen föreslår är så genomgripande att det i stället flyttar oss ordentligt bakåt i tiden. Utredaren vill att kommunerna själva ska kunna peka ut stora områden där strandskyddet helt ska tas bort. Hon tycker att det ska bli lättare att bygga även vid kusterna, i skärgården och vid de stora sjöarna.

Det föreslås också att strandskyddet kring alla små sjöar och vattendrag tas bort, oavsett vattendragets betydelse för växt- och djurlivet.

Förslagen kritiseras hårt av miljö-, frilufts- och turistorganisationer. Och applåderas av partier som påstår att detta är en modernisering av strandskyddet. Men det finns inget modernt i att nedprioritera ett avgörande skydd för vår biologiska mångfald. Inte heller att försvaga vår svenska allemansrätt.

De som vill montera ned strandskyddet menar att det är ett sätt att utveckla landsbygden och glesbygden. Det är en myt som förtjänar att granskas. Utvecklingen av länets landsbygd handlar självklart om att bygga bostäder, men det borde vara enklare att få goda lånemöjligheter för byggande på landsbygden om de fina strandmiljöerna sparas så natur blir tillgänglig för alla boende.

För att utveckla landsbygden är god tillgång till kollektivtrafik, bra skolor och en livskraftig livsmedelsaffär det vi verkligen behöver satsa mer på.

Ett fortsatt strandskydd är också en egendoms- och livförsäkring mot bland annat översvämningar, jordskred och havsnivåhöjningar. Med tanke på klimatförändringarna borde kommuner och regioner vara mycket mer restriktiva att bygga vid vatten.

Hur vi förhåller oss till strandskyddsutredningens förslag handlar om vilken framtid vi vill ge våra unga och deras barnbarn.

Om vi vill att även framtida generationer i vårt län ska få vandra längs orörda stränder. Om det ska gå att komma ner till sjön för att åka skridskor. Om vi vill hejda utarmningen av växter och djur.

Då ska vi säga nej till utredningens förslag. Då ska vi nöja oss med att bygga hus i sjönära lägen, inte på stränderna. Då ska vi nöja oss med att göra det lättare att få dispens för de företagare som behöver ha sin verksamhet vid stranden, till exempel turistföretag (jord- och skogsbruk är redan undantaget).

Då ska vi behålla ett modernt, hållbart strandskydd. Med skärpt strandskydd längs upplandskusten och vid Ekoln och Mälaren. Vi är många i vårt län som vill njuta av fin natur.


Maria Gardfjell, riksdagsledamot MP Uppsala län
Rickard Malmström, gruppledare MP Uppsala
Joel Lindh, gruppledare MP Heby
Ulrika Lundblad, gruppledare MP Håbo
Kerstin Umegård, gruppledare MP Knivsta
Kenneth Hällbom, gruppledare MP Enköping
Kerstin Dreborg, gruppledare MP Östhammar
Hans Wennberg, gruppledare MP Älvkarleby
Jenny Lundström, gruppledare MP Tierp


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Uppsala

LÄS VIDARE

DEBATT Uppsalas kvinnor ska känna sig trygga ute

ÄMNEN I ARTIKELN

Uppsala

Uppsala län

Miljöpartiet

Billudden

Stränder

Allemansrätten

Vårdsätra