Vi tar fajten för Sveriges hållbara skogsbruk

Replik från Socialdemokraterna om skogspolitiken och EU

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi kan försäkra KD om att det inte förekommer något mystiskt dubbelspel i korridorerna i Bryssel. Vi socialdemokrater har alltid tagit fajten för att värna det nationella självbestämmandet i skogsbruket och den långa erfarenheten som Sverige har av hållbart skogsbruk. Replik från Jytte Guteland och Erik Bergkvist.
Vi kan försäkra KD om att det inte förekommer något mystiskt dubbelspel i korridorerna i Bryssel. Vi socialdemokrater har alltid tagit fajten för att värna det nationella självbestämmandet i skogsbruket och den långa erfarenheten som Sverige har av hållbart skogsbruk. Replik från Jytte Guteland och Erik Bergkvist.

REPLIK. I  Aftonbladet försöker Kristdemokraterna blanda ihop korten och anklaga oss socialdemokrater för att inte värna svenskt skogsbruk. Det handlar om en icke lagstiftande rapport om biologisk mångfald som Europaparlamentet ställde sig bakom med stor majoritet förra veckan.

Vi kan försäkra KD om att det inte förekommer något mystiskt dubbelspel i korridorerna i Bryssel. Vi socialdemokrater har alltid tagit fajten för att värna det nationella självbestämmandet i skogsbruket och den långa erfarenheten som Sverige har av hållbart skogsbruk.

Vi välkomnar att även KD har ett nyvunnet engagemang för frågan i Europaparlamentet som vi inte sett tidigare. Förra mandatperioden hade vi ett svenskt samarbete över partigränserna där vi bland annat lyckades värna skogsbruket i direktivet om markanvändning – LULUCF.

Tillsammans lyckades vi stoppa förslaget om ett avverkningstak. Till hösten ska vi ta kampen igen när EU-kommissionen presenterar konkret lagstiftning.

Det vore bra om KD visade lika starkt engagemang för skogsfrågorna i förhandlingarna som på debattsidorna.  

Den aktuella rapporten är ett initiativ som tar ett helhetsgrepp kring biologisk mångfald. Det är en komplex fråga som inte har någon quick fix.

Klart är dock att läget är allvarligt. Vi lever i en tid då förlusten av biologisk mångfald är på en nivå som vi inte sett sedan dinosaurierna dog ut. Det är självklart att vi behöver internationellt samarbete och en mängd åtgärder för att förbättra situationen.

Vi har inte missat att ovannämnda rapport innehåller ett flertal skrivningar som är djupt problematiska för det svenska skogsbruket.

Något som vi också markerade emot genom att rösta emot eller avstå.

Att markera i rapporter är viktigt, men ännu viktigare är att vara aktiv i förhandlingarna om lagstiftningen. Det avser vi att vara. Vi hoppas att KD kan lämna den partipolitiska sandlådan, sluta slå in öppna dörrar och i stället väljer att samarbeta.

Skogsfrågorna vinner på att vi svenskar håller samman. 


Jytte Guteland, Europaparlamentariker (S)
Erik Bergkvist, Europaparlamentariker (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE