M missade chansen – och låser fast sig vid SD

Centerpartiet: Här är frågorna Kristersson måste svara på

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Genom att söka stöd i den breda mitten hade M kunnat forma ett regeringsalternativ. Vi beklagar att Kristersson inte tog den chansen. Att C säger nej till att ge SD nycklarna till regeringsmakten är självklart, skriver Anders W Jonsson.
Genom att söka stöd i den breda mitten hade M kunnat forma ett regeringsalternativ. Vi beklagar att Kristersson inte tog den chansen. Att C säger nej till att ge SD nycklarna till regeringsmakten är självklart, skriver Anders W Jonsson.

DEBATT. Att Centerpartiet säger nej till att ge Sverigedemokraterna nycklarna till regeringsmakten är självklart. Vi beklagar att Moderaterna låst sig vid dem.

Genom att söka stöd i den breda mitten hade Moderaterna kunnat forma ett regeringsalternativ. Vi beklagar att de inte tog den chansen.

Som ett liberalt parti är det otänkbart för oss att ge ett radikalt nationalistiskt och främlingsfientligt parti, direkt inflytande över en kommande regeringsbildning och vilken politik den regeringen kommer att driva.

Sverigedemokraterna är av många skäl inte ett parti som andra. Till en början är det ett parti som anser att delar av vår befolkning inte passar in i vårt land.

Och de anser det därför vara politikens uppgift att skapa en mall för vad svenskheten är och vem som ska anses vara en del av den.

SD kallar detta för ”öppen svenskhet” men är i själva verket raka motsatsen.

Partisekreteraren Richard Jomshof uttrycker partiets syn när han sa till den moderata politikern Kahin Ahmed som då hade bott i Sverige i 26 år, att han inte var ”välkommen i Sverige”.

Som ett liberalt parti anser vi att det är en grundläggande rätt för varje människa att få definiera sig själv, att få vara den man är och den man vill vara.

Och det är i sin tur en förutsättning för att man också som individ ska känna att man kan förverkliga sig själv, sina ambitioner och drömmar.

Därför behöver politiken värna den ömsesidiga respekten och värdigheten mellan människor. Det är också en utgångspunkt för integration och att vi tillsammans kan bygga Sverige ännu starkare.

Men Sverigedemokraterna vill något annat. De bygger sin politik på att ställa människor och grupper mot varandra, på att skapa rädsla och misstro, baserat på människors härkomst, kulturella tillhörighet eller trosuppfattning.

Det är en praktik som göder främlingsfientlighet, intolerans och rasism.

När Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshof tidigare i år beskrev islam som en avskyvärd religion så var det inte bara ett uttryck för partiets syn på islam.

Det var också ett budskap till de hundratusentals svenskar i Sverige som bekänner sig till islam och som är utövare av religionen.

Partiet som säger sig vilja motverka ”splittring” är i själva verket Sverigemästare i att ställa grupp mot grupp.

De hundratusentals laglydiga och arbetsamma svenskar med muslimsk tro kommer aldrig att ses vare som individer eller som svenskar. I detta partis ögon är de enbart och alltid en del av en hotfull grupp.

Centerpartiet kommer inte att bidra till att ett sånt parti får ett avgörande inflytande. Det är en fråga om grundläggande värderingar och en människosyn som vi inte delar med SD.

Men det är också att infria ett löfte till väljarna som röstade för att partier som SD ska hållas utanför direkt inflytande över svensk politik. I valet 2018 gav vi det löftet tillsammans med de andra allianspartierna.

Vi beklagar att de sedan dess valt att bryta sitt löfte och att de är redo att budgetsamarbeta och regera ihop med SD.

Moderaterna har alla möjligheter att forma ett regeringsalternativ som har politiskt och parlamentariskt stöd, men det bygger på att man vänder sig mot mitten av svensk politik.

Men Moderaterna väljer att söka aktivt stöd från Sverigedemokraterna.

Uppenbart är det så att det partier är överens om, det behöver man inte förhandla eller kompromissa kring. Men Moderaterna behöver också ge svar på frågor som handlar om vilket inflytande Sverigedemokraterna ska ha i en regering:

  • Ska Sverigedemokraterna ingå i regeringen?
  • Hur ska annars ett budgetsamarbete gå till?
  • Hur de avser få stöd för en sådan regering?

Det är i det sammanhanget viktigt att komma ihåg att SD är inte ute efter makt för maktens skull, utan för att de i grunden vill förändra vårt samhälle.

Vi ser konsekvenserna av deras politik även nu när de inte har inflytande över regeringsmakten. Deras hårdföra och radikala retorik tänjer gång på gränserna i samhällsdebatten.

Det skapar ett hårdnat och polariserat samtalsklimat, där svenskar med annan bakgrund blir misstänkliggjorda och syndabockar för alla samhällsproblem.

Samtidigt har vi sett hur främlingsfientliga populistpartier runt om i Europa undergräver den liberala demokratin. Ungern som styrs av ett sådant, och som av SD företrädare lyfts fram som ett förebildsland, klassas inte längre som en fri demokrati.

Det är därför inte dags att samarbeta med SD utan att varna och markera för konsekvenserna av deras idéer.

Främlingsfientligheten är ett av de mest allvarliga hoten mot vårt samhälle och vår demokrati. Den öppnar upp för ideologier vars utgångspunkt är att alla medborgare inte har samma värde och riskerar tryggheten för svenskar som har bakgrund i andra länder.

Januariavtalet var ett exempel på hur man kan skapa ett politiskt ramverk där vi både genomför viktiga liberala reformer samtidigt som vi ser till att partier som Sverigedemokraterna inte får inflytande.

Tyvärr valde andra partier att kroka arm med just Sverigedemokraterna för att fälla regeringen och försätta oss i en svår regeringskris. Centerpartiet står redo att söka kompromisser i den breda mitten för att hitta lösningar ut ur den nuvarande krisen.


Anders W Jonsson, förste vice partiordförande (C)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE