Nu ska M bli Sveriges nya riktiga miljöparti

Moderaterna: Ny undersökning visar att vi har bäst klimatpolitik

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Enligt en färsk undersökning från Demoskop anser svenska folket att M har bäst miljö- och klimatpolitik. Det här är bara början. Moderaterna är redo att ta nästa steg för att på allvar bli Sveriges nya riktiga miljöparti, skriver Ulf Kristersson och Jessica Rosencrantz.
Enligt en färsk undersökning från Demoskop anser svenska folket att M har bäst miljö- och klimatpolitik. Det här är bara början. Moderaterna är redo att ta nästa steg för att på allvar bli Sveriges nya riktiga miljöparti, skriver Ulf Kristersson och Jessica Rosencrantz.

DEBATT. Moderaterna är nu det parti i Sverige som har högst förtroende i klimatfrågan. Det tar vi som ett kvitto på vår politik – och som en signal att göra mer. Moderaterna kommer nu att intensifiera vårt arbete.

Klimatförändringarna är ett hot mot vår framtid: jorden värms upp, isarna smälter och extremvädret tilltar. Det beror på människan, och måste därför lösas av människan. För det går att vända utvecklingen rätt. Vi är övertygade om att utvecklingskraft och innovation kan stoppa utsläppen.

Under de senaste fyra åren har Moderaterna genomfört ett omfattande utvecklingsarbete för vår miljö- och klimatpolitik. Utgångspunkten är att förbud och regleringar självklart behövs men också tilltro till forskning och näringsliv. Politiken måste inge förtroende genom att vara effektiv, rationell och långsiktig. 

Just därför har vi riktat skarp kritik mot Socialdemokraternas och Miljöpartiets klimatpolitik.

Konjunkturinstitutet och Riksrevisionen dömer ut centrala delar av politiken som ineffektiv. Det finns inte heller en realistisk plan för att elektrifiera vårt land eller att säkerställa tillgången på ren el. I stället valde regeringen vid nyår – trots varningar om ökade utsläpp – att stänga ner Ringhals 1.

Väljarna tycks dela vår kritik. Enligt en färsk undersökning från Demoskop anser svenska folket att M har bäst miljö- och klimatpolitik.

Vi tar det både som ett kvitto och en signal att öka ambitionerna ytterligare. För att ta över facklan som Sveriges nya riktiga miljöparti måste vi fortsätta utveckla vår politik. 

Vi inspireras av Europas ambitiösa gröna höger. I Tyskland storsatsar CSU på att ställa om fordonsindustrin och gamla miljöförsyndelser åtgärdas genom att vattendrag rensas upp och herdemarker återställs.

I Storbritannien har Boris Johnson lanserat en omfattande klimatplan med det tydliga målet att ställa om hela samhället till 2050. Bland mycket annat ska inga nya bilar med förbränningsmotor säljas efter 2030. 

Vårt fortsatta arbete inom miljö- och klimatområdet tar sin utgångspunkt i fem områden:

  1. Ren svensk el. För att klara omställningen till 2045 kommer vi behöva minst 60 procent mer el. Vi vill ta fram ett nytt energipolitiskt mål med sikte på 100 procent fossilfritt och få på plats större satsningar på forskning för all fossilfri elproduktion, från vindkraft till kärnkraft. Vätgasens potential måste realiseras med hjälp av en operativ vätgasstrategi.
  2. En grön industri. Arbetet för att ställa om vår industri måste intensifieras: här finns en unik möjlighet att bidra med grön innovation. Vi vill storsatsa på ett program för att fånga in och lagra koldioxid (bio-CCS och CCS) och bygga vidare på den här regeringens bästa klimatsatsning, industriklivet. Fossilfritt Sveriges förutsättningar att hålla ihop näringslivets arbete mot fossilfrihet ska stärkas. 
  3. Rena transporter. Framtidens vägtransporter – och fordon – är elektrifierade och rena. För att åstadkomma detta krävs ett omfattande teknikskifte. Hela Sverige måste elektrifieras med publik laddinfrastruktur och elvägar. Det förutsätter betydande satsningar. Vi vill också införa ett grönt bränslestöd för forskning, och demoprojekt för hållbara biobränslen.
  4. Gröna skogar och rena hav. Skogen är en viktig del i omställningen och bidrar med hållbara produkter som ersätter fossila. Skogsbruket ska utgå från förvaltarskapstanken och vara aktivt men hållbart. Mer resurser måste sättas av till redan skyddade områden med höga naturvärden. Därutöver måste arbete för att rena våra hav intensifieras liksom det internationella samarbetet för att rädda Östersjön.
  5. Utsläpp vet inga gränser. Klimatomställningen förutsätter en offensiv internationell agenda. Förra året byggde Kina ett kolkraftverk i veckan. Sverige måste driva på för ett minimipris på utsläpp av koldioxid både i EU och globalt (skatten ska tas in på nationell nivå). EU ETS måste skärpas för att möta EU:s nya utsläppsmål. 

Det här är bara början. Moderaterna är redo att ta nästa steg för att på allvar bli Sveriges nya riktiga miljöparti. 


Ulf Kristersson, partiledare (M)
Jessica Rosencrantz, miljö- och klimatpolitisk talesperson (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE