Publicerad:
Uppdaterad:

Lär av Norges misstag – skippa flygskatten

Debattörerna: Biljetterna blir rejält dyrare och miljöeffekten obetydlig

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Tomma flygplan. En rapport visar att en flygskatt innebär att antalet resenärer minskar med 1–1,5 miljoner vilket sin tur leder till att närmare 10 000 jobb försvinner, skriver debattörerna.
Foto: MARCUS ERICSSON
Tomma flygplan. En rapport visar att en flygskatt innebär att antalet resenärer minskar med 1–1,5 miljoner vilket sin tur leder till att närmare 10 000 jobb försvinner, skriver debattörerna.

DEBATT. I slutet av förra året presenterades en utredning om hur en flygskatt ska införas i syfte att minska flygets påverkan på miljön.

Flyget är redan mycket hårt beskattat och det finns ingenting som tyder på att en flygskatt skulle ge några betydande positiva effekter för klimatet. Den möjliga utsläppsminskningen är 0,2 procent av Sveriges totala utsläpp vilket är lika mycket som vägtrafiken släpper ut på två dygn.

Flygbranschen är redan extremt hårt konkurrensutsatt med mycket små marginaler och införs en flygskatt får det förödande konsekvenser för tillgängligheten.

Med en flygskatt blir biljetterna betydligt dyrare. I förslaget som presenterades i november föreslås en avgift på 430 kronor per resa för långlinjer, en extremt hög avgift.

Om en flygskatt införs kommer Sverige att gå miste om många planerade linjer, bland annat direktflyg till tillväxtländer österut som står högt på näringsminister Mikael Dambergs önskelista. Planerade linjer kommer i stället att flyttas till andra närliggande länder vilket innebär att Sverige går miste om den ökade tillgänglighet vi så väl behöver.

Effekterna av en flygskatt har vi redan börjat se i Norge sedan den infördes för ett halvår sedan. I Norge kallas den ”passageraravgift” och innebär att resenärerna betalar en avgift på närmare 100 kronor inklusive moms per enkel resa som utgår från en norsk flygplats.

Norwegian har redan beslutat att lägga ned flera inrikeslinjer i Norge som inte längre är lönsamma efter att flygskatten infördes. Detta är ett tydligt bevis på att en flygskatt slår extra hårt mot regionala flygplatser och inrikesflyget.

Alla som jobbar inom flyget arbetar intensivt för att branschen ska få fram nya, mer miljövänliga bränslen som är både enkla och billiga att producera. I väntan på alternativa bränslen är det betydligt mer effektivt att ha incitament för att satsa på till exempel ny teknik och moderna flygplan – än att införa en flygskatt.

Nya flygplan drar betydligt mindre bränsle och släpper ut betydligt färre miljöfarliga ämnen än gamla flygplan.

Flera länder som har infört flygskatt har snabbt dragit tillbaka den. Sverige ska inte göra om samma misstag. Konsekvenserna kan bli allvarliga.

Införs en flygskatt blir biljetterna dyrare. Detta genererar i sin tur minskad efterfrågan vilket leder till att olönsamma linjer läggs ned. Utsläppen blir inte lägre för att flyglinjer flyttas från Sverige till andra länder eller andra marknader.

I en rapport som Norwegian har tagit fram så påvisas att antalet utländska besökare som reser till Sverige med Norwegian genererar hela 6,5 miljarder kronor i ökad omsättning per år och att 13 000 nya jobb skapas. Och omvänt visar en rapport som Svenskt Flyg har tagit fram att en flygskatt innebär att antalet resenärer minskar med 1–1,5 miljoner vilket sin tur leder till att närmare 10 000 jobb försvinner.

Politiker pratar mycket om hur viktig turistnäringen är för Sverige och att vi vill ha ännu fler besökare. Men man tänker inte på hur alla dessa turister ska komma till Sverige. Det är inte bara svenska resenärer och exportindustrin som har glädje av direktflyg till länder som USA utan i allra högsta grad även svenskt näringsliv.

Näringsminister Mikael Damberg vill ha fler direktflyg till och från Sverige – vilket skulle gynna både besöksnäring och landet som helhet. Håller regeringens politik ihop? En flygskatt får helt motsatt effekt i form av både minskad turism och minskad ekonomisk tillväxt.

I Sverige är bra flygförbindelser avgörande eftersom vårt land är avlångt med stora avstånd. Bra flygförbindelser är särskilt viktigt för de som bor i mindre orter långt bort där det inte finns några alternativ till flyg. Konsekvenserna av en ny flygskatt blir att linjer läggs ned och att antalet avgångar minskar. Detta riskerar att slå extremt hårt mot Sveriges näringsliv i allmänhet och Norrlands turistnäring i synnerhet.

Flyget är redan hårt beskattat och att då införa ytterligare en skatt bidrar varken till minskad miljöpåverkan eller till Sveriges välfärd.


Fredrik Sand, näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare
Charlotte Holmbergh Jacobsson, informationschef, Norwegian Air Shuttle


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE

Publicerad: