ÅSIKT

Sluta kissa i byxan, gubbar – gör så här

Debattörerna: Våga prata högt om urinläckage – för det finns hjälp att få

Sverige är ett frigjort och hyggligt jämställt land, men ett område är fortfarande tabu – urinläckage. Så behöver det inte vara och så ska det inte vara. Vi måste våga prata om det – och söka den hjälp som faktiskt finns, skriver Ian Milsom och Hans Bergh.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT. Vi är nog många som tycker att Sverige är ett frigjort och hyggligt jämställt land. Speciellt om vi jämför oss med många andra länder. Men ett av de områden som fortfarande är tabubelagt, både bland kvinnor och män, är urinläckage.

Vi vet att urinläckage är betydligt vanligare hos yngre kvinnor jämfört med yngre män. Men när män och kvinnor åldras, ökar besvären hos båda könen.

Den stora skillnaden mellan könen ligger dock inte i hur många som drabbas utan hur accepterat det är att tala om sina besvär och därmed få möjligheten till hjälp. Ur den synpunkten ligger män i en strykklass och här finns åtskilligt mer att göra. Både ur ett allmänt upplysningssyfte men också hur sjukvården tacklar problematiken.

I dag är det internationella mansdagen. En dag som instiftats världen över för att uppmärksamma mäns och pojkars hälsa och välbefinnande. Just urinläckage är en åkomma som påverkar många män alla dagar i veckan året runt och som de försöker hantera på olika sätt.

Speciellt bland män är urinläckage något man inte pratar högt om. Kanske inte ens med den egna familjen eller partnern. Istället lider många män i tysthet och hittar egna lösningar för att dölja besväret.

Som att använda papper i kalsongerna eller ta på sig dubbla lager underkläder. I sämsta fall leder urinläckage till att mannen drar sig undan, undviker intimitet eller olika sociala situationer.

Den undersökning som Tena nyligen genomfört bland tusen svenska män och kvinnor över 55 år, visar att över 80 procent aldrig fått frågan om de har problem med urinläckage av sin läkare eller vårdpersonal. Lika många svarade att det skulle kännas helt ok om vårdpersonal frågade om besvären. Bara en procent sa att de skulle känna sig kränkta och två procent att de skulle bli generade.

Studien kunde också kartlägga i vilken utsträckning urinläckage påverkade de som har besvär. Närmare hälften lyfte fram att de får sin nattsömn störd och nästan var femte drar sig för att resa längre sträckor.

Att undvika att sporta och träffa vänner eller minskad lust för sex är andra påtagliga komplikationer av en åkomma som det går att hitta lösningar på.

Urinläckage är en vanlig bieffekt efter prostataoperation hos män och här kan knipövningar mildra besvären. Om urinläckaget består finns det ett stort urval av skydd anpassade till män respektive kvinnor så att man ska kunna leva som vanligt. I Sverige är dessa hjälpmedel skattefinansierade och skrivs ut av sjukvården, vilket inte är så vanligt i andra länder.

Målet med denna debattartikel är att alla som behöver ska kunna få tillgång till en adekvat vård och att ingen ska behöva känna skam för att ha drabbats av urinläckage.

Till sjukvården vill vi uppmana läkare och annan vårdpersonal att våga ställa frågan! Och för alla er med problem, tveka inte att kontakta sjukvården.

Tillsammans kan vi få både män och kvinnor att uppnå en förbättrad livskvalitet. Inte bara under internationella mansdagen utan året om.


Ian Milsom
Hans Bergh


Fotnot: Undersökningen genomfördes av YouGov på uppdrag av Tena Men. 500 män och 500 kvinnor över 55 år tillfrågades under oktober 2016.


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

FAKTA

DEBATTÖRERNA

Ian Milsom, professor i gynekologi och obstetrik och ansvarig för nystartade Gothenburg Continence Research Center
Hans Bergh, globalt ansvarig för innovationer inom inkontinensområdet på SCA/Tena

DEBATTEN

En nyligen genomförd undersökning av hygienvarumärket Tena visar att åtta av tio svenskar över 55 år aldrig fått frågan från sin läkare eller vårdpersonal om de besväras av urinläckage. Ändå drabbas var femte man och drygt var tredje kvinna över 55 år av urinläckage. Debattörerna uppmanar nu sjukvården att våga ställa frågan till sina patienter om de besväras. Den enkla frågan kan hjälpa många till bättre livskvalitet.