Klimatkrisen hänger samman med rasismen

Fridays for future och Black lives matter: I dag strejkar vi tillsammans

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I dag strejkar flera Fridays for future-grupper i Sverige tillsammans med Black lives matter Sweden med krav på fundamental systemförändring som bekämpar såväl klimat- och miljökrisen som rasism, skriver de två grupperna gemensamt.
I dag strejkar flera Fridays for future-grupper i Sverige tillsammans med Black lives matter Sweden med krav på fundamental systemförändring som bekämpar såväl klimat- och miljökrisen som rasism, skriver de två grupperna gemensamt.

DEBATT. Klimatkrisen är sammanvävd med globala ojämlikheter och rasism. Svensk politik har ännu en lång väg att gå till att inse detta.

Nollutsläpp inom Sverige betyder lite utan en grundläggande förändring av den globala ekonomin.

Förr konsumerade vi socker, bomull, tobak, kaffe och annat producerat på slaveriplantager. Utan hänsyn till vare sig människoliv eller miljö.

I dag konsumerar vi olja, kläder, produkter av ädelmetaller, soja, palmolja och annat. Mestadels från före detta koloniserade länder i det globala syd.

Fortfarande med lite hänsyn till vare sig människoliv eller miljö.

Våra kläder produceras av cirka 75 miljoner personer. Mestadels kvinnor, med löner långt under existensminimum, inte sällan under hälsovådliga förhållanden, med få eller inga rättigheter.

Miljömässigt finns det få industrier i världen med en mer negativ inverkan än klädindustrin.

Liknande mönster återfinns i snart sagt vilken del av världshandeln som helst. Mycket av vår konsumtion, och även våra företagsvinster, inbegriper leveranskedjor från det globala syd till oss här i det globala norr.

Med lite hänsyn till människoliv och med ödesdigra konsekvenser för miljön.

Dagens världsordning må vara mer komplicerad än den var för hundra år sedan. Men den har sitt ursprung i och bär fortfarande på stora likheter med den koloniala världsordning som rådde då.

Även om den inte må vara uttalat rasistisk i dag, är den fortfarande det i praktiken.

I dag är Kina det land med mest utsläpp av växthusgaser i världen, följt av USA och Indien.

Men räknat från industrialismens födelse på 1700-talet är det ingen kontinent som bidragit mer till dagens klimatkris än Europa.

Samtidigt står Afrika historiskt sett för ca 3 procent av globala koldioxidutsläpp, medan den är den hårdast drabbade kontinenten.

Sådana globala ojämlikheter avspeglas även socialt. Över hela Europa, liksom i före detta europeiska bosättarkolonier, som latinamerikanska länder och USA, är personer med utomeuropeisk bakgrund mest diskriminerade. Inte minst människor av afrikansk härkomst.

Här i Sverige är de så kallade rasifierade koncentrerade till segregerade bostadsområden med sämst förutsättningar i landet till utbildning och arbete.

Enligt Brå har andelen konstaterade fall av dödligt våld med skjutvapen nästan fördubblats sedan 2011. Brå har också konstaterat att ungdomar i rikare områden använder droger i högre utsträckning, men misstänks för brott i mycket lägre utsträckning än ungdomar i förorterna.

Narkotikabruket i Sverige göder gängkriminaliteten. Medan vita ungdomar i rika områden festar, lever ickevita ungdomar i förorten i rädsla över att bli ännu en siffra i dödsstatistiken.

Ändå är det få politiker som påtalar de underliggande sociala problemen och än färre som beskriver segregationen som rasistisk. Detta trots att inga av dessa sociala och globala ojämlikheter är någon hemlighet.

FN har de senaste femtio åren påtalat dem, inklusive deras rötter i kolonialism och rasism.

Vad som kommer att ske under de globala klimatförhandlingarna i Glasgow om några veckor återstår att se.

Det vi behöver är en grundläggande förändring av den globala ekonomin mot en världsordning som är ickerasistisk, mer jämlik och hållbar.

I dag, den 22 oktober, strejkar därför flera Fridays for future-grupper i Sverige tillsammans med Black lives matter Sweden under parollen #UprootTheSystem – ett krav på fundamental systemförändring som bekämpar såväl klimat- och miljökrisen som rasism.


Styrelsen för Black Lives Matter Sweden:
Aysha Jones, ordförande
Jasmine Kelekay
Arsema Kugelberg
Michael McEachrane
Nyamusi Nyambok
Nadia Omar
Araia Sebhatu, viceordförande
Wondemagne Weldemanuel


Representanter för Fridays for futures lokalgrupper i Sverige:
Alexander Ahl, Lysekil
Alma Andersson, Ljusdal
Lilly Bergström, Trosa
Alde Fermskog, Gävle
Anton Foley, Stockholm
Linna Gadde, Norrköping
Aron Gustavsson, Kävlinge
Annie Karlsson, Karlskrona
Leonora Hermann, Sjöbo
Greta Thunberg, Stockholm
Isabelle Åkerlind Hognert, Borås
Tekla Svantesson, Lund


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE