Era riktlinjer är inte verklighetsförankrade

Slutreplik om om psykvård för unga

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattörerna svarar på Socialstyrelsens replik.

SLUTREPLIK. Vi välkomnar Socialstyrelsens svar på vår kritik, men slås av bristen på kunskap och respekt för andra perspektiv än det egna biologiska synsättet.

Det pågår fortfarande ett remissförfarande med inlämning av synpunkter på förslaget och man kan förvänta ett annan bemötande från er. Svaret vi får berör dessutom endast det vi skriver om elchocksbehandling för tonåringar. I övrigt nämns inte fakta och frågor vi lyfter fram.

När det gäller Socialstyrelsens rekommendationer för ECT-behandling av tonåringar är det svårt att se vari vår vantolkning består. Den första gången som någon rekommendation med ”Prioritet 1” dyker upp i behandlingsrekommendationerna för ungdomar är när det handlar om ECT-behandling vid svår depression.

Det finns inga alternativ till behandlingen i rekommendationerna. Det sägs inte något om att ECT ska sättas in när andra behandlingar inte gett avsedd effekt, vilket Socialstyrelsen hävdar. Om det är detta som avses är benämningen ”prioritet 1”, utan angivande av alternativ, grovt missvisande.

Som riktlinjerna nu är skrivna står det en läkare fritt att diagnosticera en tonårings depression som ”svår” och omedelbart sätta in ECT-behandling.

I riktlinjerna begränsas vården till ett ensidigt biologiskt perspektiv med en ökad satsning på psykofarmaka och ECT trots forskning som visar att en bredd av olika behandlingsmetoder sammantaget ger bäst effekt och 75 procent av patienterna med psykisk ohälsa föredrar psykoterapi framför psykofarmaka.

Varför ta bort möjlighet till psykoterapi (psykodynamisk psykoterapi, familjeterapi, gruppterapi med flera) inom offentlig vård när andra länder prioriterar detta?

Gör om eller lägg ner riktlinjerna!


EvaMari Eneroth-Säll, ordförande för Riksföreningen PsykoterapiCentrum / RPC. Beteendevetare, leg psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi
Anne Marie Brodén, förbundsordförande för S:t Lukas i Sverige. F.d. Landstingsråd och riksdagsledamot.
Jimmie Trevett, förbundsordförande för Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH
Lena Huss, förbundsordförande för Svenska Ångestsyndromsällskapet, ÅSS
Gunnar Berggren, ordförande för Svenska psykoanalytiska föreningen. Leg. psykolog, leg psykoterapeut, handledare, psykoanalytiker (IPA), adjungerad lärare vid Stockholms universitet, ordförande i Svenska psykoanalytiska föreningen
Marianne Tuuvas, ordförande i Svenska föreningen för relationell psykoterapi. Leg psykoterapeut
Gunnar Forsberg, leg Psykoterapeut Socionom Lärare och Handledare i Psykoterapi. Styrelsemedlem för FFST Föreningen för Familje- och Systemorienterad Terapi i Stockholm
Pia Litzell Berg, leg Psykoterapeut Socionom Lärare och Handledare i Psykoterapi. Kursansvarig för Legitimationsgrundande Familjeterapiutbildningen vid S:t Lukas Utbildningsinstitut/Ersta Sköndal Högskola
Sigmund Soback, ordförande Psykoterapistiftelsen. Leg. läkare. Specialist i barn- och ungdomspsykiatri. Leg.psykoterapeut. Lärare och handledare i psykoterapi.
Maria Anter, ordförande för Svenska föreningen för gruppsykoterapi och grupputveckling, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare/ gruppanalytiker


Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM