Publicerad:
Uppdaterad:

Er bild av Ibn Rushd är gränslöst naiv

Slutreplik från SD om skattepengar till folkbildning

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Den positiva bild av ansvarstagande som Folkbildningsrådet målar upp kring att Ibn Rushd ”tar den här kritiken på stort allvar”, är naiv bortom rimliga gränser, skriver fyra SD-politiker i sin slutreplik.
Den positiva bild av ansvarstagande som Folkbildningsrådet målar upp kring att Ibn Rushd ”tar den här kritiken på stort allvar”, är naiv bortom rimliga gränser, skriver fyra SD-politiker i sin slutreplik.

SLUTREPLIK. Folkbildningen har mycket riktigt som såväl vi själva som Maria Graner framhåller, en viktig plats att fylla i det svenska samhället. Potentialen att stärka och utveckla samhället i olika avseenden finns där.

I dagsläget är det dessvärre så att skattemedel avsedda för folkbildning också går till verksamhet som riskerar att skada och splittra det svenska samhället. Detta måste tas tag i omgående för att inte skada tilltron till folkbildningspolitiken på ett sätt som är så allvarligt att det kommer bli omöjligt att reparera.

Vi ser positivt på att Folkbildningsrådet gärna vill besöka riksdagens kulturutskott och diskutera statsbidrag avsedda för folkbildningen, och i synnerhet demokratisyftet med detsamma, i enlighet med vår önskan. Vi kommer därför agera för att kulturutskottet inom kort ska ställa sig bakom vårt förslag.

Folkbildningsrådets agerande och förhållningssätt till studieförbundet Ibn Rushd ställer vi dock oss mycket kritiska till. Den positiva bild av ansvarstagande man målar upp kring att Ibn Rushd ”tar den här kritiken på stort allvar”, är naiv bortom rimliga gränser.

Verkligheten är en annan, där nya kopplingar till islamism hos Ibn Rushd aldrig slutar att dyka upp. Ett färskt exempel bland många är att arabiska bokmässan i Malmö, som Ibn Rushd är samarbetspartner till och tidigare anordnare av, i oktober uppdagades ha spridit antisemitisk litteratur.

Precis som Maria Graner mycket riktigt påpekar så ska skattepengar avsedda för folkbildning inte användas felaktigt eller för att motverka demokratin.

Det är just därför som det är fullständigt orimligt att Ibn Rushd med alla dess islamistkopplingar, inklusive kopplingar till Muslimska brödraskapet, får fortsätta ta emot tiotals miljoner kronor årligen i statsbidrag av just Folkbildningsrådet. Nog är nog.

Vi vidhåller vikten av att en ny aktör som är oberoende av de verksamheter som mottar offentliga medel för folkbildning ska få i uppdrag att fördela statsbidrag avsedda för folkbildning.

Aron Emilsson, kulturpolitisk talesperson (SD)
Cassandra Sundin, ersättare kulturutskottet med ansvar för folkbildningsfrågor (SD)
Angelika Bengtsson, ledamot kulturutskottet (SD)
Jonas Andersson, ledamot kulturutskottet med ansvar för civilsamhällesfrågor (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE

Publicerad: