Uppsalas kvinnor ska känna sig trygga ute

Moderaterna: Det här måste göras för ökad trygghet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Mer än var tredje kvinna i Uppsala län uppger att de är otrygga när de vistas ute sent på kvällen, till och med i sitt eget bostadsområde. Moderaterna vill se förslag här och nu, skriver Therez Almerfors, Marta Obminska och Katarina Reigo.
Mer än var tredje kvinna i Uppsala län uppger att de är otrygga när de vistas ute sent på kvällen, till och med i sitt eget bostadsområde. Moderaterna vill se förslag här och nu, skriver Therez Almerfors, Marta Obminska och Katarina Reigo.

DEBATT UPPSALA. I ett av världens mest jämställda länder minskar kvinnors frihet.

Enligt Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning väljer mer än 40 procent av kvinnorna i Uppsala län en annan väg eller ett annat färdsätt hem på grund av oro att utsättas för ett brott.

I Uppsala ska det finnas förutsättningar för alla att leva ett tryggt liv. Moderaterna vill se förslag här och nu, både lokalt i Uppsala och nationellt.

Det saknas en vilja och prioritering både på nationell och lokal nivå. Förslag dras i långbänk och det nuvarande styret i kommunen har inte varit beredda att prova våra förslag om exempelvis en trygghetscentral dit Uppsalabor kan vända sig om de upplever något i offentlig miljö som otryggt. Detta trots att situationen för kvinnor i Uppsala utvecklas katastrofalt.

De senaste två åren har andelen kvinnliga brottsoffer som rapporterat att de utsatts för våldtäkt ökat med 38 procent enligt Brottsofferjouren i Uppsala län.

Mer än var tredje kvinna i Uppsala län uppger att de är otrygga när de vistas ute sent på kvällen, till och med i sitt eget bostadsområde. För många upphör inte heller otryggheten när de kommer hem och stänger dörren. I och med den rådande pandemin riskerar våld i hemmet dessutom att öka.

Som samhälle måste vi lägga in ytterligare en växel för att stoppa utvecklingen. Våld behöver förebyggas, men det är också hög tid att säkerställa att brottsoffer får bättre upprättelse än i dag.

Regeringen har inte velat genomföra våra förslag om att exempelvis sänka gränsen för obligatorisk häktning. Vi väntar också på att dagens form av mängdrabatt på straffet när någon begår flera brott ska avskaffas. Sverige och Polisen behöver fler verktyg för att tackla kriminaliteten, något regeringen inte lyckats ta fram.

Moderaterna vill:

  1. Avskaffa den så kallade straffrabatten för personer i åldern 18-21. Idag kan unga begå brott med vetskapen att de inte kommer att straffas lika hårt som den som är över 21. Den som är gammal nog att utföra grovt kriminella gärningar är också gammal nog att ta straffet för det. Vi vill också slopa den mängdrabatt som idag gäller när någon döms för flera brott samtidigt.
  2. Skärpa minimistraffen för våldtäkt och grov kvinnofridskränkning.
  3. Säkra trygga utemiljöer i hela Uppsala. Uppsala kommun behöver inventera vilka platser som upplevs som otrygga och garantera att det finns bra belysning och trygga vägar på platserna. Dessutom vill vi sätta upp fler trygghetskameror på brottsutsatta platser och garantera att ordningsvakter får patrullera fler områden än idag. Arbetet mot klotter, nedskräpning och skadegörelse behöver utökas, exempelvis genom en garanti om att klotter i centrum ska saneras inom 48 timmar så som vi har föreslagit.
  4. Upprätta en lokal trygghetscentral där Polisen, ordningsvakter, grannsamverkan, socialtjänst och andra aktörer i Uppsala kan samordna trygghetsarbetet och svara på larm.
  5. Förebygga hot och våld i hemmet och stötta brottsoffer genom att öka kunskapen hos polis, socialtjänst, rättsväsende och allmänhet samt säkra ett kontinuerligt stöd till Uppsalas kvinnojourer.

De allra flesta i Uppsala är laglydiga människor som gör rätt för sig. Vi tänker aldrig tillåta att några få kriminella får inskränka friheten för alla andra uppsalabor. Uppsala, eller Sverige, ska inte präglas av kriminalitet eller rädsla för att bli utsatt för brott.


Therez Almerfors, kommunalråd Uppsala kommun (M)
Marta Obminska, riksdagsledamot från Uppsala län (M)
Katarina Reigo, ordförande Moderatkvinnorna i Uppsala kommun (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE