ÅSIKT

Säg i alla fall vad du tycker, Wallström

Debattören: Sveriges medborgare hålls i dunkel om hur den påstått feministiska regeringen har röstat

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: BJÖRN LINDAHL
Jakob Forssmed (KD) skriver om att Saudiarabien har valts in i FN:s kvinnokommission: ”Sveriges medborgare hålls i dunkel om hur regeringen – den påstått feministiska – har röstat i frågan. Regeringen hänvisar till utrikessekretess”.
DEBATT

DEBATT. Saudiarabien har valts in för en fyraårsperiod i FN:s kvinnokommission.

Det är förstås att sätta bocken till trädgårdsmästaren – eller som UN Watch (som granskar FN:s arbete) konstaterade: ”Att utse Saudiarabien till att försvara kvinnors rättigheter är som att utse en mordbrännare till stadens brandmästare”.

FN:s kvinnokommissions arbete handlar inte om att i dialog lära sig mer om kvinnors rättigheter, utan – enligt FN:s hemsida - om att arbeta för att främja kvinnors rättigheter och dokumentera hur kvinnors situation ser ut över hela världen och utveckla globala normer för ökad jämställdhet.

FN är inte perfekt, förstås, och utgörs av de stater som ingår. Men det innebär också att agendan och maktförhållandena påverkas av vilka länder som ingår i vilka organ. Det har ju också varit ett huvudargument för Sveriges kandidatur till säkerhetsrådet.

Det framstår som helt orimligt att Sverige skulle vilja främja den Saudiarabiska synen på kvinnors rättigheter. Att vi skulle vilja ge något som helst inflytande åt att de ska utveckla ”globala normer för ökad jämställdhet.” Men vi får inte veta hur Sverige agerat!

Sveriges medborgare hålls i dunkel om hur regeringen – den påstått feministiska – har röstat i frågan. Regeringen hänvisar till utrikessekretess. Ett instrument som förstås ibland fyller sin funktion.

Men utrikessekretess måste hanteras med varsamhet och alltid vägas mot den öppenhet som är – eller borde vara – en ledstjärna i allt Sveriges agerande i internationella organ. Att använda utrikessekretessen extensivt, på det sätt som nu sker, riskerar legitimiteten för svenskt utrikespolitik och skadar Sveriges agenda för öppenhet och transparens.

Men även om regeringen håller fast vid hållningen att inte redovisa hur man röstar - en hållning som funnits en längre tid än bara under nuvarande regerings regim, det ska sägas – så bör regeringen under alla omständigheter nu ge sin syn på att Saudiarabien valts in. Är det bra eller dåligt? Om det är dåligt – hur kommer Sverige agera för att begränsa deras inflytande? Nu får vi inte ens besked på denna fråga.

Jag menar dock att det är dags att också ompröva den generella princip om att Sveriges regering inte berättar om vilka länder, och därmed vilka agendor, som Sverige har stöttat i olika omröstningar till FN-organ.

Sverige bör gå före i att redovisa detta och också försöka få med sig fler länder i EU-kretsen, vilket borde vara möjligt.

En omprövning bör ske av flera skäl:

Nuvarande agerande är orimligt och det skadar förtroendet för svensk utrikespolitik att regeringen inte berättar hur den agerar i omröstningar i de internationella organ som borde präglas av öppenhet.

Den nuvarande ordningen göder diverse oheliga röstbyten, och allt som följer av det, och går långt ner i underutskott och arbetsgrupper i generalförsamlingen (där platser går till enskilda tjänstemän). Också inför dessa omröstningar på låg nivå förs röstlistor med mera. Den nuvarande ordningen gör det alltså svårare att värja sig för korruption och kan innebära att även våra utsända ägnar sig åt fel saker.

Det nuvarande upplägget rimmar också mycket dåligt med ambitionen om FN-reform och inte minst med regeringens uttalade ambition om att ”öppna upp” säkerhetsrådet.

Sammanfattningsvis: Sverige bör helt enkelt inte bidra till att upprätthålla ett system som för tankarna till ljusskygga FIFA-omröstningar.

Skulle Sverige tydligt deklarera en ny princip och få sällskap av ett antal länder inom EU-kretsen så finns förutsättningar för att systemet krackelerar förr snarare än senare.


Jakob Forssmed, tf partiledare och förste vice ordförande (KD).

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.