Nej, sätt inte rätten till asyl på undantag

118 röster från frikyrkan: Ge inte Trump och Orbán större inflytande

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Inför det kommande EU-parlamentsvalet har situationen inte blivit bättre, snarare sämre. I vår omvärld har retoriken blivit starkare för en sluten nationalism, ibland med kristna förtecken, skriver 118 frikyrkliga debattörer.
Inför det kommande EU-parlamentsvalet har situationen inte blivit bättre, snarare sämre. I vår omvärld har retoriken blivit starkare för en sluten nationalism, ibland med kristna förtecken, skriver 118 frikyrkliga debattörer.

DEBATT. Att värna om människor på flykt är en grundläggande kristen värdering. Det var utgångspunkten när vi formulerade det så kallade pastorsuppropet i december 2014. Artikeln publicerades samtidigt i flera kristna tidningar och blev mycket uppmärksammad, bland annat som huvudnyhet i SVT:s Aktuellt samma kväll.

I artikeln beskrev vi vår rädsla för de myter som spreds om invandrare och även den utbredda främlingsfientligheten som fanns i samhället. Vi oroades över de politiska framgångar som denna invandrings- och främlingsfientlighet skördade. Vi oroade oss över att det hänvisades till kristen historia och kultur för att få argument för att stänga Sveriges gränser. Grundläggande i kristen tro är värderingen att alla människor är älskade av Gud. Kristen tro, kristna värderingar och kristen kultur lever inte i rädsla för andra kulturer och religioner.

Inför det kommande EU-parlamentsvalet har situationen inte blivit bättre, snarare sämre. I vår omvärld har retoriken blivit starkare för en sluten nationalism, ibland med kristna förtecken. Vi tänker på den retorik som Donald Trump och Viktor Orbán använder och den makt de utövar. I det kommande valet till Europaparlamentet finns stor risk att krafter som dessa får större inflytande.

Viktor Orbán och andra politiska ledare göder och söker stöd i människors rädslor och hävdar att de ska rädda sina egna länder och Europa genom att bygga murar. Man räknar med att högerextrema partier kommer att få mer än tio procent av rösterna i valet till Europaparlamentet, partier som förenas kring kraven på en sluten nationalism och drivs av motståndet mot invandring.

Vi kan även konstatera att samtalsklimatet blivit sämre. Det är skrämmande att ta del av det näthat och den rasism som sprids genom sociala medier. Vi behöver se fler motrörelser. Det krävs också att vi alla är vaksamma över vilket språk vi använder. En hårdare samtalston gynnar endast destruktiva krafter, som islamism, nynazism och våldsamma autonoma rörelser. Rörelser som vill skada och bryta ned tilliten i samhället.

Begreppet ”massinvandring” skrev vi om 2014. Den stora flyktingvågen 2015 har gjort att detta begrepp lever kvar, även om antalet flyktingar nu är betydligt mindre. Det är en sorg att se hur politiker inom EU löser utmaningen med flyktingströmmar med taggtråd, avtal med Turkiet och Libyen och en stundtals hård retorik, i stället för att hitta en gemensam väg för att ta emot flyktingar.

Senaste året har det kommit 600 000 flyktingar till EU, vilket bara är några få procent av världens totala antal flyktingar. I de grundrättigheter som bygger upp EU finns rätten till asyl. Det är en grundläggande moralisk fråga för EU:s medlemsländer att finna lösningar så att man tar sin del av ansvaret för att hjälpa människor som behöver fly från krig och terror. När dessutom flera länder inom EU har en åldrande befolkning och brist på arbetskraft är det märkligt att man inte finner en gemensam generös hållning och ser de möjligheter som en ökad invandring innebär.

Sveriges migrationspolitik har blivit betydligt tuffare senaste åren. SD:s framgångar har pressat de andra partierna att kraftigt bromsa invandringen. Den 21 juni 2016 röstades Sveriges nya asylregler igenom i riksdagen. Förändringarna innebar att Sverige införde kraftiga begränsningar för asylsökande och deras anhöriga i syfte att minska möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Tidsbegränsade uppehållstillstånd har blivit huvudregel för de flesta asylsökande. Det går inte längre att få uppehållstillstånd ”som övriga skyddsbehövande” och för ”synnerligen ömmande skäl”. Även familjeåterföreningar har blivit mycket svårare. Vi hoppas nu på att den nuvarande regeringen lever upp till januariavtalet och inför lättnader i migrationspolitiken.

Vi skrev 2014 om problemen för muslimer som konverterat till kristen tro och kan konstatera att det problemet har blivit än större. En konverterad muslim är ofta utsatt för livsfara om han eller hon tvingas återvända till sitt hemland. Här har kyrkorna gjort mängder av insatser för att hjälpa unga människor som kämpar för att slippa utvisning. Vi har starka invändningar emot Migrationsverkets hantering och bedömning av konvertiter.

Invandringens avigsidor betonas ständigt i dessa dagar. Förortskriminalitet, bidragsberoende, skolor som inte fungerar, segregation – det är många problem som hävdas bero på invandringen. Många av dessa drabbar främst alla de skötsamma invandrarna, inte de etablerade svenskarna. Kyrkorna är goda mötesplatser, där människor från olika kulturer och sammanhang strålar samman. I samverkan med övriga samhället vill vi fortsätta att verka för att invandrare lär sig att förstå det svenska samhället.

En bättre fungerande integration är en förutsättning för att de människor som sökt sig till vårt land för att skapa sig en ny framtid ska ha en chans att lyckas och kunna bidra till att bygga upp det svenska samhället. Men en satsning på integration måste gå hand i hand med en generös migrationspolitik, där rätten att söka asyl och att få en rättssäker behandling aldrig får sättas på undantag.


Stefan Swärd, pastor inom Evangeliska Frikyrkan
Sven-Gunnar Hultman, pastor inom Pingströrelsen


Undertecknare:

Evangeliska Frikyrkan:
Rikard Edefors, pastor, Korskyrkan Örebro
Thomas Arvidsson, pastor, Aneby baptistförsamling
Fredrik Wenell, lärare, ALT Campus Örebro
Christer Roshamn, pastor, Folkungakyrkan Stockholm
David Axelsson, pastor Åbytorp
Anton Fagerstedt, pastor, Korskyrkan Norrköping
Daniel Lindqvist, pastor, Korskyrkan Uppsala
Fredrik Skott, pastor, Tomaskyrkan Svenljunga
Kalle Spetz, pastor i Evangeliska Frikyrkan
Bengt Sjöberg, föreståndare Korskyrkan Filipstad-Hällefors
Kjell Söderblom, pastor, Söderhöjdskyrkan Stockholm
Mattias Gustafsson, pastor, Klockargårdskyrkan Malmbäck
Håkan Karlsson, pastor, Råslätts församlingsgemenskap
Samuel Furingsten, pastor, Johanneskyrkan Linköping
Maritha Vilhelmsson, pastor, New Life Göteborg
Johan Arenius, pastor, Immanuelskyrkan Örebro
Richard Hultmar, pastor, Korskyrkan Stockholm
Fredrik Lindé, pastor, Brokyrkan Rimforsa
Boris Nilsson, pastor, Evangeliska Frikyrkan Ljungby
Fredrik Lignell, pastor, Ryttargårdskyrkan Linköping
Henrik Korslind, pastor, Tullbrokyrkan, Falkenberg
Andreas Giger, pastor, Hyllieparkkyrkan Malmö
Anna Enberg, pastor, Härnakyrkan Ljungsbro
Per-Henrik Bark, pastor Elimförsamlingen Askeby/Örtomta
Hans Jansson, pastor i Kungsportskyrkan, Huskvarna.
Andreas Rosdal, pastor Örtagårdskyrkan Arboga
Lars-Göran Sundberg, pastor Stockholm
Niclas Ljungh, pastor, Immanuelskyrkan Malmö

Frälsningsarmén:
Clive Adams, Kommendör Frälsningsarmén Sverige
Kjell Karlsten, programchef, Frälsningsarmén
Helen Bergh, kårledare, Frälsningsarmén Gävle
Bert Åberg, utredningsansvarig sociala arbetet Frälsningsarmén
Carolina Nilsson, metodstöd, integration och migration
Mackan Andersson, kapten, Frälsningsarmén Malmö
Sara Beijer, kårledare, Norrköping
Johanna Fryk, kårledare, Visby
Tomas Söderström, HVB-hem Kurön, kaplan
Marina Bratterud, major, Frälsningsarmén
Åsa Svensson, Frälsningsarmén
Lotta Lundell, kårledare Karlstad
Turid Bååth, officer, Frälsningsarmén
Helena Andersson, officer, Frälsningsarmén
Fanny Ljungholm, frälsningsofficer, Kungsholmen
Henrik Bååth, major Frälsningsarmén
Sonja Blomberg, frälsningsofficer, Frälsningsarmén

Alliansmissionen:
Kjell Larsson, missionsföreståndare, Svenska Alliansmissionen
Anneli Rehnberg, pastor, Svenarumskretsen
Krister Lilja, pastor, Svenska Alliansmissionen
Samuel Drewitz, pastor, Svenska Alliansmissionen
Samuel Hagle, föreståndare, Korskyrkan Åsarp
Ulf Häggqvist, församlingskonsulent, Alliansmissionen
Lina Skoghäll, pastor i Ryds och Bottnaryds alliansförsamlingar
Carl-Johan Freed, pastor i Alliansmissionen och Evangeliska Frikyrkan
Jan-Erik Josefsson, församlingsplanterare Kärrtorp
Markus Löveborn, pastor Fiskebäckskyrkan, Göteborg
Lars-Gunnar Wetterbrand, Hillerstorps missionsförsamling
Tomas Lundqvist, pastor, Bankeryd
Daniel Wramhult, pastor, Alliansmissionen
Bengt Svensson, pastor, Gislaveds missionsförsamling
Jonas Melin, pionjärkonsulent, Alliansmissionen
Nicklas Gideskog, pastor, Skillingaryds missionsförsamling
David Fouladi, pastor, Vetlanda alliansförsamling
Christer Gerle, pastor, Törestorps missionsförsamling
Eva Joelsson, pastor, Tabergs missionskyrka
Martin Olofsgård, pastor, Nässjö allians- och baptistförsamling
Anders Bengtsson, pastor Alliansmissionen, fd missionsföreståndare
Peder Wendefors, pastor i Ambjörnarps Alliansförsamling
Jakob Svensson, pastor centrumförsamlingen Forserum
Jesper Blom, pastor, Tofteryds missionsförsamling
Yngve Simeonsson, pastor, Sandsjöfors
Jan-Erik Wendefors, pastor inom Alliansmissionen
Maria Pettersson, pastor inom Alliansmissionen
Alfred Staiger, pastor inom Alliansmissionen
Henrik Lundström, pastor Bottnaryds/Ryds alliansförsamlingar
Bengt Axelsson, pastor, Fiskebäckskyrkan Göteborg
Bernth Antonsson, pastor inom Alliansmissionen
Ingegerd Allansson, pastor Nässjö allians- och baptistförsamling

Equmeniakyrkan:
Staffan Kvist, diakon, Bankeryds missionskyrka
Ulf Andersson, pastor, Nye/Farstorp missionsförsamling
Rune W Dahlén, pastor, Equmeniakyrkan
Lars Gunther, pastor, Hestra missionsförsamling
Elisabet Israelsson, pastor, Equmeniakyrkan Kärråkra – S Vånga
Lisbeth Stigemyr, pastor, Hjortensbergskyrkan Nyköping
Miriam Henriksson, pastor, Bodakyrkan Borås
Krister Gunnarsson, pastor, Equmeniakyrkan
Christina Uggla, pastor i Equmeniakyrkan Asklanda-Ornunga
Andreas Holm, pastor, Hjortensbergskyrkan Nyköping
Maria Linder, pastor, missionskyrkan Linköping

EFS/Svenska kyrkan:
Tobias Elof Hadin, präst i EFS/Svenska kyrkan

Pingströrelsen:
Mattias Engström, pastor, Timmersdala frikyrkoförsamling EFK/Pingst
Marcus Ardenfors, föreståndare, pingst Jönköping
Annika Bertilsson, pastor Centrumkyrkan Vallentuna
Anethe Carlsson, pastor Skärgårdskyrkan Värmdö
Edvard Sköllerfalk, pastor Pingstförsamlingen Örebro
Sebastian Tarkiainen, pastor Pingstförsamlingen Östersund
Emil Gillsberg, pastor HopeDalarna Mora
Marica Reid, pastor Pingstförsamlingen Sollentuna
Tomas Höglund, pastor Pingstförsamlingen Kumla
Tommy Sandkvist, pastor Pingstförsamlingen Sundsvall
Monica Werner, pastor Södertörnskyrkan Huddinge
Ulrica Heidari, integrationssamordnare Jönköping
Chatrine Carlsson, pastor Pingstförsamlingen Jönköping
Robert Andersson, pastor Pingstförsamlingen Huskvarna
Urban Klintenberg, pastor Pingstförsamlingen Borås
Urban Ringbäck, pastor, Smyrnakyrkan Göteborg
Jörgen Fahlstedt, pastor, Pingstförsamlingen Lycksele
Andreas Wessman, pastor Pingstförsamlingen Malmö
Stefan Claar, pastor Pingstkyrkan Norrköping
Samuel Rönnbrink, pastor Pingstförsamlingen Ärla
Manuel Henriquez, pastor Pingstförsamlingen Solna

Övrigt:
Jan Fritzon, pastor
Torbjörn Freij, pastor Vineyard
Ulf Dagerbrant, pastor Umeå Vineyard
Mats Joelsson, pastor Jönköping Vineyard
Andreaz Hedén, musiker, Stockholm Vineyard
Bertil Edin, pastor Centrumkyrkan Sundbyberg


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE