SVT har inte kopierat upplägget i din bok

Replik från SVT om ”Gryningspyromanen” till författaren David Widlund

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

David Widlunds bok har inte haft den betydelse för produktionen som han påstår. Vi har varit i kontakt med Widlund tidigare då han begärt ersättning med samma påståenden som han nu torgför. Vi har bestridit hans anspråk, skriver Patrick Bratt och Ingemar Persson, SVT.
David Widlunds bok har inte haft den betydelse för produktionen som han påstår. Vi har varit i kontakt med Widlund tidigare då han begärt ersättning med samma påståenden som han nu torgför. Vi har bestridit hans anspråk, skriver Patrick Bratt och Ingemar Persson, SVT.

REPLIK. David Widlund hävdar att programserien ”Gryningspyromanen” skulle kopierat upplägget i hans bok och använt sig av hans frågeställningar i densamma. I de fall vi gör produktioner som baserar sig på en bok så anger vi givetvis det. Eftersom det inte har varit fallet för denna produktion har vi inte gjort det.

Inledningsvis tog redaktionen som jobbade med serien del av Widlunds bok. Stora delar av den återger detaljrika påståenden om Gryningspyromanens uppväxt, något som programserien knappt tar upp alls. Många av uppgifterna kommer från Gryningspyromanens bror och lägger sig därför nära ett perspektiv som redaktionen inte ansåg sig kunna bekräfta. Så därför byggde den fortsatta och huvudsakliga researchen på andra källor utan att återvända till boken.

Det har handlat om helt vanlig journalistisk research av förundersökningar, rättegångshandlingar, dokument från Skatteverket, kriminalvården, kommuner och Lantmäteriet, nyhetsmaterial ur arkiven men också kontakt med andra källor som har förstahandsuppgifter om Gryningspyromanen och olika utredningar. Ingenting utöver det vanliga, även om det kan förefalla provocerande för en person som har ägnat stora delar av sitt liv åt en och samma fråga.

Widlunds bok är inte på något vis den enda källan till kunskap i ämnet. Att återge en historia kronologiskt är det naturligaste sättet att ta sig an en sån här berättelse som sträcker sig över många år och utgör knappast nåt upphovsrättsintrång.

Widlund hävdar vidare att programserien skulle använda sig av vissa av hans frågeställningar. Frågorna han hänvisar till handlar bland annat om hur polisen har arbetat med fallen, varför rättsväsendet inte kunnat lagföra Gryningspyromanen i fler än fyra fall (när han varit misstänkt för närmare 200 bränder) och vad som kännetecknar en mordbrännare.

Dessa frågor är helt självklara om man närmar sig ämnet och de skulle naturligt dyka upp oavsett om man hade läst hans bok eller inte. Det hade varit direkt konstigt om de inte hade ställts. Detsamma gäller urvalet av bränderna.

Programserien har helt enkelt valt de bränder som förekommer i polisutredningar och såna som de inblandade själva har pekat på. Widlunds påstående om att programserien skulle ha kopierat upplägget på hans bok är helt felaktigt.

Med andra ord har Widlunds bok inte haft den betydelse för produktionen som han påstår. Vi har varit i kontakt med Widlund tidigare då han begärt ersättning med samma påståenden som han nu torgför. Vi har bestridit hans anspråk och anser härmed saken utagerad från SVT:s sida.


Patrick Bratt, exekutiv producent SVT
Ingemar Persson, programchef och ansvarig utgivare SVT 


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Texten är en replik. Läs hela debatten här

Publisert:

LÄS VIDARE