De som lever på bidrag måste göra rätt för sig

Moderaterna: Låt kommuner kräva en motprestation på heltid – och som gör samhällsnytta

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är fullt rimligt att den som lever på bidrag gör rätt för sig genom en motprestation. Kommuner kan lära av Växjö som beslutade att låta bidragstagare producera skyddsutrustning under coronakrisen, skriver Elisabeth Svantesson, Anna Tenje och Oliver Rosengren.
Det är fullt rimligt att den som lever på bidrag gör rätt för sig genom en motprestation. Kommuner kan lära av Växjö som beslutade att låta bidragstagare producera skyddsutrustning under coronakrisen, skriver Elisabeth Svantesson, Anna Tenje och Oliver Rosengren.

DEBATT. I moderatledda kommuner gäller arbetslinjen lokalt, även i en global pandemi. Växjös beslut att låta bidragstagare producera skyddsutrustning behöver bli mer än en krisåtgärd.

Låt kommuner komplettera kompetenshöjande insatser med samhällsnyttiga uppgifter som krav på motprestation för bidrag.

Sverige står inför en arbetslöshetskris. Redan innan coronakrisen hade Sverige stora problem med långvarigt utanförskap och trots flera år av högkonjunktur blev de långtidsarbetslösa fler. I stället för reformer för att stödja dem som varit arbetslösa under många år väljer Socialdemokraterna att använda krisen till att försvaga arbetslinjen.

Ett exempel är att regeringen accepterade att Arbetsförmedlingen under våren tillfälligt avskaffade kravet på att lämna in aktivitetsrapporter.

Man behövde alltså inte ens söka jobb för att få ersättning. Moderatledda kommuner har i stället upprätthållit förväntningar och stöd till bidragstagare. Arbetslinjen ska gälla även i en global pandemi.

Växjö kommun beslutade att låta bidragstagare producera skyddsutrustning till vård och omsorg, när Region Kronoberg flaggade för brist under våren. Personer med arbetsmarknadsanställning bistod med transport och annan logistik. Sjukvården godkände utrustningen ur smittskyddshänsyn. Företagare och privatpersoner har skänkt OH-papper som använts till att producera skyddsutrustning.

Totalt producerades 25 000 skydd till vård och omsorg. Handledare och deltagare har beskrivit det som en meningsfull uppgift, där de som arbetade dessutom fick möjlighet att känna sig delaktiga i krishanteringen. En livräddande arbetsuppgift kan stärka de flesta självförtroenden och ge en känsla av att vara behövd.

Kommuner har full rätt att kräva heltidsaktivering som motprestation av den person som tar emot bidrag.

Personer med ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag) kan enligt lag anvisas till kompetenshöjande insatser av olika slag.

Men Växjös exempel visar att det kan vara betydelsefullt och önskvärt att utvidga lagstiftningen till att även inkludera samhällsnyttig verksamhet i kommunen eller i det lokala civilsamhället.

Bidragstagare kan då inte bara producera skyddsutrustning i en kris, utan även förstärka andra funktioner som bidrar till samhället.

Heltidsaktivering fyller flera funktioner. Forskning visar att det minskar arbetslöshet och förkortar tiden i bidragsberoende bland annat eftersom det ökar drivkrafterna att söka ett arbete. Dessutom kan heltidsaktivitet innebära att personen som tidigare lämnats åt sitt öde får en meningsfull tillvaro.

Insatserna kan också stärka anställningsbarheten och öka chansen att den som uppbär bidrag lämnar för ett arbete och egen försörjning. Och det går inte att underskatta den moraliska dimensionen; det är fullt rimligt att den som lever på bidrag gör rätt för sig genom en motprestation.

Coronapandemins strukturella påverkan på våra liv, arbetssätt och samhället i stort är svårt att överblicka. Moderaterna vill uppmuntra alla kommuner att överväga hur de förändringar som genomförts i krishantering ska behandlas framöver: somliga behöver återställas, andra har förbättrat verksamheter långsiktigt och vissa kan inspirera till framtida reformer.

Redan nu går det att föreslå att Växjös generösa tolkning av kommunernas möjligheter att kräva motprestation bör få uttalat lagstöd.

Samhällsnyttiga uppgifter som insats inom ramen för aktivitetskravet skulle dels innebära en meningsfull uppgift för bidragstagare, dels möjliggöra sänkta kostnader för kommunerna eller föreningar. För personen som tar emot bidrag innebär det ett sammanhang, en känsla av att bidra och utveckling av färdigheter som kan sänka tröskeln till ett arbete.


Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson (M)
Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande, Växjö (M)
Oliver Rosengren, kommunalråd, Växjö (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE