Debatt

Varför höjer ni inte straffet för våldtäkt?

Johan Forssell: Regeringens ointresse är häpnadsväckande

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Inte ens en utredning har Justitiedepartementets båda ministrar Morgan Johansson och Mikael Damberg lyckats prestera, trots att de haft mer än fjorton månader på sig, skriver Johan Forssell (M).
Inte ens en utredning har Justitiedepartementets båda ministrar Morgan Johansson och Mikael Damberg lyckats prestera, trots att de haft mer än fjorton månader på sig, skriver Johan Forssell (M).

DEBATT

DEBATT. Enligt den Nationella trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet har utsattheten för sexualbrott ökat kraftigt under de senaste åren. För tredje året i rad ökade antalet anmälda våldtäkter och totalt anmäldes 7 958 stycken förra året.

Det är drygt 20 våldtäkter om dagen. Allvarligast är utvecklingen bland unga kvinnor. Fler än var tredje ung kvinna uppgav att de någon gång under året hade blivit utsatt för ett sexualbrott av något slag.

Utsattheten för sexualbrott skapar rädsla och utmanar tilltron till rättsstaten. Alltför många människor upplever att deras frihet blir allvarligt beskuren. Man känner oro för att själv gå ut om kvällarna. Kan barnen röra sig säkert till och från skolan? Vågar man åka till city eller är det bäst att hålla sig hemma?

Det borde inte behöva vara så här i ett land som brukar beskrivas som ett av de mest jämställda i världen. Politikens kärna och grundläggande uppdrag är att lyckas skydda människor från hot, våld och övergrepp. För den som upplever stor otrygghet i vardagen har det mesta annat väldigt liten betydelse. Det är uppenbart att det politiska arbetet på området inte har varit lyckosamt.

Vi behöver ta krafttag för att komma till rätta med sexualbrotten. Moderaternas ekonomiska tillskott möjliggör betydligt fler poliser och en förbättrad utredningsverksamhet. Nya övervakningskameror skulle öka tryggheten i det offentliga rummet och underlätta brottsuppklarningen. Slopad preskriptionstid är naturligt mot bakgrund av att det med modern teknik finns potential att klara upp brott som har begåtts långt tillbaka i tiden.

Samtidigt behöver varje polisregion ha särskilda grupper som är specialiserade på sexualbrott. Lagstiftningen behöver skärpas i syfte att underlätta utvisning från Sverige i det fall gärningsmannen saknar svenskt medborgarskap.

Våldtäkt är ett fruktansvärt brott där offret utsätts för en kränkning vars konsekvenser ofta sitter kvar livet ut. Dagens minimistraff på två års fängelse speglar inte alls brottets allvar.

Två års fängelse är dessutom innan både villkorlig frigivning och olika former av straffrabatter, till exempel på grund av gärningsmannens ålder. I praktiken kan därför det avtjänade straffet bli betydligt kortare.

Vi moderater motionerade redan 2017 om att minimistraffet för våldtäkt av normalgraden ska skärpas från två till tre års fängelse. Det stora antalet våldtäktsmål i domstol avser just våldtäkt av normalgraden och straffet har inte ändrats sedan brottsbalken infördes. Glädjande nog fick vår motion stöd av en majoritet i riksdagen, vilket innebar att regeringen fick i uppdrag att återkomma med förslag på ny lagstiftning.

Det skedde i maj 2018. Sedan dess har ingenting hänt. Inte ens en utredning har Justitiedepartementets båda ministrar Morgan Johansson och Mikael Damberg lyckats prestera, trots att de haft mer än fjorton månader på sig.

Varför är regeringen så ointresserad av att ta tag i sexualbrotten? Hur är det möjligt att samma socialdemokrater som gärna upprepar att tryggheten är viktigast, kan låta så lång tid passera utan att göra någonting alls? Borde inte en regering som beskriver sig själv som feministisk vara den första att ta krafttag mot de sexualbrott som beskär så många kvinnors frihet?

Socialdemokraternas och Miljöpartiets ointresse är häpnadsväckande. Det här är mycket allvarliga brott och ytterst handlar det om att ge brottsoffren upprättelse och att döma de skyldiga till straff som står i proportion till brottets allvar.

Med tanke på att regeringen inte tillsatt en utredning, är risken att en straffskärpning inte kommer att kunna träda i kraft ens under innevarande mandatperiod. Det vore väldigt illa.

Jag unnar alla statsråd lite semester under sommaren. Men fjorton månaders ledighet känns allt annat än rimligt. Morgan Johansson och Mikael Damberg, varför har ni inte lyft ett finger för att skärpa minimistraffet för våldtäkt?

Johan Forssell, rättspolitisk talesperson (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Våldtäkt

LÄS VIDARE

REPLIK M, vad har ni gjort för skärpt lagstiftning?

ÄMNEN I ARTIKELN

Våldtäkt

Sexualbrott

Brott

Sexuella övergrepp

Mikael Damberg

Morgan Johansson

Johan Forssell