ÅSIKT

Försvaret blir sämre med allmän värnplikt

Debattören: Med högre lön och stärkta villkor får vi bättre kollegor

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: TT/PRIVAT
Svårigheterna att få frivilliga att stanna kvar som yrkessoldater beror inte i första hand på ett för litet underlag av rekryter, utan på dåliga villkor, skriver Henrik Ulfvarson.
DEBATT

DEBATT. I dag kan vi läsa om hur den allmänna värnplikten nu åter införs i Sverige. Jag och mina arbetskamrater kommer därmed få in nya kollegor, men flera av dessa kollegor vill inte vara i försvaret och är kanske inte heller lämpliga. Vi ska jobba tillsammans för att lösa ibland mycket viktiga och komplicerade uppgifter, hur kommer detta gå?

I dag finns svårigheter att få frivilliga att stanna kvar som yrkessoldater, men detta beror inte i första hand på att för litet underlag av rekryter, utan pga att villkoren för yrkessoldater är mycket dåliga.

Då detta är det primära skälet för frivilliga att sluta, så är knappast en lösning att tvinga in folk till försvaret. Dessa kommer givetvis att sluta fortast möjligt för att i en civil karriär direkt få bättre lön och bättre villkor.

Denna utveckling att istället för att få rekryteringen att fungera och minska omsättningen, vill man återgå till allmän värnplikt och tvång. Detta kommer vara oförenligt med den funktionella yrkesmilitär som försvarsmakten efterfrågar.

Vid samtal med anställda och de olika fackförbunden är det löner och anställningsavtal som är högst upp på listan över varför man slutar, eller funderar på att sluta.

Lägstalönen för GSS, gruppbefäl, soldater och sjömän, har legat still sen 2012 på 18 000 kronor, och löneutvecklingen inom yrkesmilitären är låg.

Politiker svarar på frågan om lön och villkor att detta är en fråga för arbetsgivaren, detta är helt korrekt och kan jämföras med andra avtal. Dock vet vi alla att några extra utsatta grupper ändå fått bättre avtal genom politisk målsättning, till exempel ”Lärarlyftet”. Det skulle vara en rimlig hållning att följa den svenska modellen för försvaret.

Men i konsekvensen namn, så borde inte politiker då heller förordat allmän värnplikt. Om syftet är att stärka försvaret så är det lön och villkor som ska stärkas. Men kanske är inte detta det primära syftet ur politiskt håll, utan en möjlighet att ge sysselsättning åt unga.

Dock glömmer man då både den unges egen vilja och det lämpliga för Sverige som land, när man tvingar in folk i försvaret. I perioder har även denna tanke om allmänt tvång föresvävat politiker gällande vården, där har man, i alla fall tills vidare, besinnat sig och insett att folk som inte vill eller kan utföra god vård, inte heller ska arbeta i vården. Samma slutsats måste gälla vårt försvar. Vårt land behöver ha en stabil, trygg och kompetent yrkesmilitär.

Försvarsmakten behöver sin personal, om vi ska lösa problemet inom försvaret bör man ta tag i det som facken och de anställda pekar på. Höj lönerna, så att anställda vill stanna kvar och gör det mer attraktivt att försvara vårt land. Behåll den kunniga och professionella personal vi har och bytt inte ut den mot intvingade och ointresserade värnpliktiga.


Henrik Ulfvarson, försvarsanställd och kommunpolitiskt aktiv (M) i Sollentuna.


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

LÄS OCKSÅ:

BÅDA SIDOR Återinförd värnplikt, rätt eller fel? Bästa argumenten – för och emot