ÅSIKT

Ni har båda fel om utbildningsjobben

Replik från LO om förslaget för att få in nyanlända och lågutbildade på arbetsmarknaden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Torbjörn Hållö tycker att både Tiden och Timbro uppfattat LO:s förslag om Utbildningsjobb fel: Målgruppen är arbetslösa 25 till 45 år som har grundskola men inte fullgjord svensk gymnasieutbildning.

REPLIK. I måndags presenterade LO förslaget om Utbildningsjobb. På Aftonbladet har representanter från tankesmedjorna Tiden och Timbro lyft fram kritik mot förslaget.

LO:s modell med Utbildningsjobb är att den anställda har ett arbete och därtill genomför reguljär utbildning utanför arbetsplatsen. Arbetstagaren får arbetslivserfarenhet samtidigt som utbildning bygger nödvändiga formella kunskaper.

Målgruppen är arbetslösa 25 till 45 år som har grundskola men inte fullgjord svensk gymnasieutbildning. Arbetsgivarens lönekostnader kommer temporärt att behöva avvika från befintliga avtal.

Lina Stenberg på Tiden hävdar att LO förespråkar att arbetare ”ska få mindre betalt enbart baserat på ursprung”. Detta är fel.

I rapporten står explicit att syftet är att underlätta inträde på arbetsmarknaden ”för vuxna, inrikes och utrikes födda, med bristfälliga kunskaper och färdigheter i förhållande till kraven på arbetsmarknaden.”

Förslaget gör således ingen skillnad på etnicitet. Lönekostnader är heller inte detsamma som lön.

Siri Steijer på Timbro menar att det behövs nya vägar även för nyanlända som saknar grundskola. Det är en korrekt analys. Men lösningen är inte permanenta låglönejobb. Istället förespråkar LO i rapporten att personer under 40 år deltar i obligatorisk grundskola.

Det stora vägvalet på svensk arbetsmarknad står mellan permanenta enkla jobb med lägre löner eller att öka kompetensen hos de som inte har tillräckliga kunskaper.

LO:s väg är den senare och min förhoppning är att förslaget om Utbildningsjobb kan vinna brett stöd och vara en viktig utgångspunkt i att minska tudelningen på arbetsmarknaden.


Torbjörn Hållö, LO-ekonom och huvudförfattare till LOs förslag om Utbildningsjobb för stärkt etablering


Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM