”Inkompetenta socialarbetare ödelägger liv”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Peter Althin och Anton Strand:
Skyll inte på systemfel i socialtjänsten – det är personalen som är problemet

LIVSAVGÖRANDE Socialtjänstens utredning kan vara livsavgörande – den kan exempelvis leda till att man förlorar vårdnaden om sitt barn. Ur rättssäkerhetssynpunkt är det därför helt oacceptabelt att felaktiga uppgifter presenteras eller att uppgifter utelämnas, skriver Peter Althin och Anton Strand.
LIVSAVGÖRANDE Socialtjänstens utredning kan vara livsavgörande – den kan exempelvis leda till att man förlorar vårdnaden om sitt barn. Ur rättssäkerhetssynpunkt är det därför helt oacceptabelt att felaktiga uppgifter presenteras eller att uppgifter utelämnas, skriver Peter Althin och Anton Strand.

I veckan presenterades en utredning enligt vilken mer än hälften av socialarbetarna anser att kommunens ekonomi är minst lika viktig som klienternas bästa. Endast 20 procent av de tillfrågade socialarbetarna hade tagit avstånd från påståendet.

Någon vecka tidigare presenterades ”barnuppdraget”, en alarmerande utredning beträffande socialtjänsterna som länsstyrelserna genomfört på regeringens uppdrag.

Avdelningsdirektören och juristen Suzanne Julin vid Socialstyrelsen har vidare bekräftat den skarpa kritik som riktats mot utredningskompetensen inom socialtjänsten och uttalat att ny personal många gånger får ta hand om de svåraste uppgifterna.

För oss innebär dessa larmrapporter inga nyheter i sak. Det är sedan länge känt att socialtjänsternas utredningar ofta innehåller direkta sakfel och inte sällan är vinklade gentemot utredarens slutsats. En standardåtgärd vi använder oss av i mål rörande till exempel LVU (lag om vård av unga) är därför att kontrollera presenterade uppgifter genom samtal med de personer som hörts av socialtjänsten.

I Sverige finns en tendens att skylla problem på systemfel och anonyma kollektiv. Bland annat menar Karin Björnsson, samordnare vid länsstyrelsen, att larmen i det ovan nämnda ”barnuppdraget” främst beror på systemfel och inte på enskilda socialarbetare.

Detta sätt att rikta abstrakt kritik är fel väg att gå för den som vill komma till rätta med konkreta problem. Problemen inom socialtjänsten ligger inte primärt på kollektiv- eller systemnivå utan på individnivå bland socialarbetare och deras chefer.

Följande exempel är hämtade från mål som handlagts på advokatbyrån under år 2007:

I en utredning hade en mamma med bristfällig svenska hörts utan tolk och centrala delar av socialtjänstens slutsatser visade sig bero på språkförbistring.

I en utredning hade en person med positiv syn på en mammas föräldraförmåga inte hörts trots att mamman begärt det.

I ett mål hade en mamma fått beskedet att socialtjänsten skulle omhänderta hennes barn varefter det, per e-post, meddelades att det hela var ett misstag och att en placering inte skulle ske. Därefter meddelandes, åter igen per e-post, att det föregående beskedet var felaktigt och att en placering av barnet ändå skulle ske.

I utredningen beskrevs senare mamman som inkonsekvent och svår att samarbeta med.

I en utredning fanns en felaktig specifik uppgift beträffande en ung mans sjukdom. Uppgiften kunde senare motbevisas med stöd av den behandlande läkaren.

Socialtjänstens utredningar utgör många gånger utgångspunkt för förvaltningsdomstolarnas bedömningar i mål som för individen kan vara livsavgörande.

Ur rättssäkerhetssynpunkt är det därför helt oacceptabelt att felaktiga uppgifter presenteras eller att uppgifter som inte stämmer överens med socialtjänstens bedömningar utelämnas.

Vårt intryck är att medarbetare vid socialtjänsten många gånger inte är medvetna om att de är part i en juridisk process, att en domstol ska pröva deras resonemang och att därför alla uppgifter måste läggas fram, samt vara korrekta.

För att komma åt problemen inom socialtjänsten måste kontrollfunktioner, ansvarighet, rekrytering och utbildning ses över beträffande socialtjänstens befattningshavare. Ett införande av legitimationskrav, en legitimation som kan återkallas vid behov, kan vara ett steg i rätt riktning men det är långt ifrån tillräckligt.

Många av våra klienter berättar att de från socialtjänsten möts med arrogans och ovilja att hjälpa.

Tyvärr överensstämmer denna bild många gånger med vår bild.

Att arbeta med människor som av någon anledning har problem kräver ett brinnande intresse. Vidare ska man byta arbete om man upplever sig inte längre kunna ge dessa människor ett fullt engagemang och positiv energi.

Detta är grunden och inställningen för oss i vårt arbete och borde också vara det för landets socialarbetare.

Dagens debattörer

Peter Althin

66 år, Stockholm, advokat

Anton Strand

32 år, Stockholm, jur kand

Publisert: