Sagan om gubben och gumman som trodde på företagaren

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Professor Alf Hornborg: ”Det kan sluta riktigt, riktigt illa om man lyssnar på Svenskt Näringsliv”

En av Svenskt Näringslivs annonser.

Det var en gång en gubbe och en gumma som levde i en liten stuga på landet. De odlade mat till sig själva och till sin häst, som hjälpte dem med det tyngsta arbetet. Gubben och gumman trivdes med livet och hade många vänner. • Men en dag kom det en företagare och sade till dem att det inte var lönsamt att leva som de gjorde. Han sade att de borde flytta in till staden och leva ett bättre liv. I staden kunde de tjäna pengar och köpa olika saker. • Gubben och gumman sålde sin stuga och sin häst och flyttade in till en lägenhet i staden. De arbetade och tjänade pengar och köpte en massa saker. Men de trivdes inte med livet lika mycket som förr. De saknade livet på landet, sin häst och sina vänner. Runt omkring dem fanns nu bara bilar och främmande människor. Hur skulle de göra för att trivas bättre? • Då kom företagaren och sade att de borde köpa fler saker till sin lägenhet. Då skulle de trivas bättre. Så gubben och gumman arbetade ännu hårdare för att tjäna ännu mera pengar och kunna köpa ännu mera saker. Men de trivdes ändå inte med livet. I stället kände de sig trötta av att arbeta så mycket, och de hann inte få mycket glädje av alla sakerna de köpte. • Då kom det en forskare som berättade att han hade upptäckt att om alla människor köpte så mycket saker som gubben och gumman gjorde så skulle det snart inte gå att leva i staden. All bensin som gick åt till bilar och andra saker gjorde att vädret blev sämre, och snart skulle bensinen ta slut. Då tänkte gubben och gumman att det kanske hade varit bäst att stanna på landet ändå. • Men då kom företagaren och sade att han inte trodde på forskaren. Det var inte alls säkert att vädret höll på att bli sämre, och i stället för bensin kunde man ju odla bränsle på åkermark. • Så företagaren köpte en massa mark runt om på jorden för att odla bränsle till bilarna. Men vädret blev ännu sämre, det blev ont om mark att odla mat på, och maten blev dyrare. Forskaren berättade att människor långt borta inte ens hade råd att köpa mat för dagen. Och han räknade ut att det hade varit bättre om gubben och gumman hade behållit sin häst, för det gick åt mindre mark till att föda den än till att driva deras bil. Så gubben och gumman satt kvar i sin lägenhet och undrade hur allt skulle sluta. De kände sig olyckliga och oroliga för framtiden. • Då kom företagaren och sade att de borde köpa ännu flera saker. Då skulle alla människor på jorden få mycket pengar, så att de kunde köpa bilar och andra saker. Och vädret skulle bli bättre. Och gubben och gumman skulle sluta tänka på sin häst och sina vänner på landet. • Men gubben och gumman trodde inte längre på företagaren. För hela världen drabbades av en klimatkatastrof och en stor del av mänskligheten svalt ihjäl. • Så kan det gå om man lyssnar för mycket på dem som tycker att det viktigaste är att tjäna mera pengar och köpa mera saker.

Dagens debattör

Alf Hornborg

Professor i humanekologi,

Lunds universitet.

Publicerad: