Rödgrön revansch ute i kommunerna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Lars Stjernkvist (S): Slut på borgerlig dominans – nu tar vi över i Sveriges kommuner och landsting

De rödgröna får en majoritet av ombuden till Sveriges kommuners och landstings kongress i vår. Det kan förefalla vara ett försumbart tröstpris efter brakförlusten i höstens riksdagsval. Trots allt, SKL är i första hand en intresse- och förhandlingsorganisation och ska i den rollen företräda allt från de blåaste till de rödaste kommunerna. Utrymmet för politisk profilering är följaktligen begränsat.

Men det betyder inte att de rödgrönas seger är ointressant. Nej, av framför allt två skäl kan framgången ses som en rödgrön revansch.

För det första psykologiskt och, lite slarvigt utryckt, partistrategiskt. Ryktet om den stora och starka Socialdemokratins död är en aning överdrivet. Jag försöker inte alls prata bort att mitt parti gjorde det sämsta riksdagsvalet sedan demokratins införande. Det är allvarligt, mycket allvarligt. Men i Södertälje, Motala och Kalmar och på många andra ställen gjorde Socialdemokraterna riktigt bra kommunalval, och valet till SKL visar att de rödgröna generellt klarade sig betydligt bättre lokalt än i riksdagsvalet.

I dag är det kommuner och landsting som har huvudansvaret för det som statsminister Fredrik Reinfeldt brukar beskriva som välfärdens kärna. Huvuddelen av våra skattepengar stannar lokalt och regionalt, och när väljarna får bestämma valfrågorna rankas alltid skolan, vården och omsorgen – det som bestäms lokalt och regionalt – väldigt högt. Höstens kommunal- och landstingsval visar alltså att väljarna fortfarande är beredda att i relativt stor utsträckning låta de rödgröna sköta dessa hjärtefrågor.

Det betyder också att det även under de kommande fyra åren kommer att finnas många Socialdemokrater med ett praktiskt och konkret ansvar för att lösa människors problem. Det är viktigt. Socialdemokratins styrka har aldrig varit de vackra och långsiktiga visionerna. Nej, styrkan har varit förmågan att hitta praktiska lösningar på människors problem här och nu. Kort sagt, vi har varit duktiga politiska hantverkare.

Resultaten i kommunvalet betyder att det även i fortsättningen kommer att finnas många Socialdemokrater med ett praktiskt politiskt ansvar lokalt, och tack vare den rödgröna majoriteten i SKL kommer några av dem även att spela en viktig roll i SKL:s ledning.

För det andra kan SKL-framgången i någon mån bryta den annars så starka borgerliga dominansen över utredningsväsendet. På SKL:s huvudkontor på Hornsgatan finns cirka 400 tjänstemän, som besitter djupa insikter och kunskaper om allt från ekonomi till psykiatri. Alla dessa är säkert lika professionella och lojala som kommunernas tjänstemän och statsförvaltningens. I Sverige drar vi en skarp gräns mellan politik och förvaltning, och det är bra. Förvaltningen verkställer lojalt politikernas beslut, oavsett politikernas hemvist.

Men det betyder inte att kontrollen över förvaltningen är ointressant. Tvärtom, förvaltningens oberoende gör att politikernas initiativ och direktiv blir ännu viktigare.

Den rödgröna SKL-ledningen kommer att förfoga över en värdefull expertkunskap. Självklart kan den användas för att påverka, om än inte regeringen Reinfeldt, så i alla fall opinionen och därmed på sikt samhällsklimatet i stort. Möjligheten att ta initiativ, och att därmed dominera det politiska samtalet, ökar något.

Socialdemokraterna har varit och är ett parti med stark sammanhållning och en stark central ledning. Det är inte minst tydligt just nu. Med en ”expeditionsministär” i toppen är många förvirrade. Det finns inte längre en ledning som levererar idéer och förslag, som lokala politiker kan förhålla sig till. Socialdemokraterna, och därmed de rödgröna, kan inte förlita sig på att partiet centralt löser alla problem. För att vinna nästa val måste kraften komma underifrån.

Alltså: trots att SKL egentligen är en ganska politiskt ointressant organisation så kan de rödgrönas revansch i SKL-valet visa sig mycket viktigare än man kan tro.

Lars Stjernkvist

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN