Arbetsgivare, kräv rökstopp på jobbet!

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Replik om rökförbud under arbetstid

Rökpaus Arbetsgivare bör förbjuda rökning även under rasterna, skriver Ingeborg Olèni.
Rökpaus Arbetsgivare bör förbjuda rökning även under rasterna, skriver Ingeborg Olèni.

Jag blir verkligen överraskad, m-politikernas artikel kan inte vara ett budskap för decenniet som vi inledde vid nyår, då vi började skriva 2010.

Rökning dödar! Rökning är fortfarande en av de enskilt största orsakerna till ohälsa och död och ändå finns det ett djupt rotat försvar för detta missbruk.

Kunskaperna är i dag omfattande om sambanden mellan hälsa och livsstil. Minskad rökning är den mest effektiva åtgärden mot cancersjukdom. Det kan för många av oss tyckas märkligt att inte alla arbetsgivare vågar sätta ner foten för ett rökstopp på arbetstid. Vi är alla väl medvetna om att våra gemensamma resurser för hälso- och sjukvård är ändliga.


Det kan förstås tyckas vara ännu märkligare att vissa arbetsgivare i kommuner och landsting anser att det är okej att personal använder tobaksdrogen på arbetstid. Här handlar det dessutom om att våra patienter, brukare och elever utsätts för obehaglig tobakslukt från tobaksanvändande personal. Steget borde inte vara långt till en kraftfull reglering för ett rökstopp. Tänk efter hur många heltidstjänster som gått upp i rök under ett par decennier. Rökfri arbetstid är en hälsosatsning som genererar både hälsa och resurser.


Ett förbud under arbetstid skulle dessutom stärka personalens förutsättningar att minska sin ohälsa genom ett steg mot fullständig tobaksfrihet. Eget förhållningssätt väger tungt när livsstil och levnadsvanor blir föremål för problematisering.

Dessutom kan uppmärksammas att Sveriges kommuner och landsting (SKL) har, via sitt arbetsmiljöråd, uppmanat landets kommuner och landsting att anta strategiska beslut om rökfrihet under arbetstid. Det går naturligtvis att fortsätta bygga murar för ytterligare försvar av personalens tobaksfasoner under arbetstid, men till vems nytta? För visst kan en viss livsstil inte passa in i alla jobbsammanhang.

Dessutom blir jag alltid så undrande över dessa märkliga kämpar för frihet när det gäller användning av tobaksdrogen. Debatterna får lätt lågvattenkänning när hela registret av livsstilsfrågor snurrar upp på arenan som jämförelser och försvar. Något mer patetiskt får man leta efter.

Det är sjukt att röka i hälsovården. Något att fundera över medan underskotten i kommunernas och landstingens budgetar rusar i höjden.

Ingeborg Olèni

SPI, Sveriges pensionärers intresseparti

samt gruppledare i landstingsfullmäktige Halland

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN