ÅSIKT

Bygg ut omsorgen om äldre redan nu

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ohly & Elofsson: Krisen slår rakt in i äldreomsorgen

Foto: Kai Rehn

I den ekonomiska krisens spår ökar nu varslen i kommunerna. Minskande skatteintäkter gör att tusentals välfärdsanställda riskerar att bli av med jobbet. Regeringen har beslutat om ökade statsbidrag till kommunerna, men först 2010 och på en alldeles för låg nivå för att ta kommunerna ur krisen. Detta drabbar bland annat äldreomsorgen. Om det blir svårare och dyrare att få hjälp från hemtjänsten och platserna på äldreboenden minskar får anhöriga ta ett ökat ansvar.

Runt 70 procent av stödet till äldre kvinnor och män ges i dag av närstående. Det är tre gånger vanligare att döttrar hjälper sina föräldrar än att söner gör det. Det är över 90 procent kvinnor som arbetar i äldreomsorgen och äldre kvinnor är mer beroende av äldreomsorg än män. 1990-talets nedskärningar inom äldreomsorgen drabbade främst kvinnor, som anställda, brukare och anhöriga.

I vissa kommuner tar biståndsbedömaren hänsyn till om det finns anhöriga som förväntas hjälpa sina äldre släktingar. Det är svårt att orka med ett heltidsarbete samtidigt som man ska sköta om sina gamla föräldrar. Kvinnors dubbelarbete är en av orsakerna till att kvinnor oftare än män arbetar deltid eller slutar jobba helt. Kvinnor betalar ett högt pris för äldreomsorgens brister i form av stress, lägre inkomst och lägre pension.

Att köpa tjänster privat är sällan möjligt för äldre med låga inkomster. Särskilt äldre kvinnor har ofta bara en blygsam folkpension. När kommuner har höga avgifter, i nivå med hushållsnära tjänster, på tjänster som städning, handling, tvätt blir det allt fler äldre som inte har råd. Ansvaret för att hjälpa dessa kvinnor faller i stället på döttrarna. Undersökningar visar att om de äldre själva får välja så föredrar 90 procent hjälp från hemtjänsten. Men nu tvingas de äldre ofta ta emot hjälp av släktingar i stället. De flesta av oss vill gärna stötta våra äldre föräldrar på olika sätt. Men det valet måste vara frivilligt för alla.

Det räcker inte att stoppa nedskärningarna inom äldreomsorgen. Omsorgen måste byggas ut och kvalitén höjas. Att kunna kombinera livet som heltidsarbetande kvinna eller man med omsorg om äldre anhöriga måste blir lika självklart som att föräldraskap och arbete ska fungera tillsammans.

Lars Ohly, partiordförande (V)
Eva Olofsson, riksdagsledamot (V), äldreomsorgspolitisk talesperson