Replik: Välkommet om pappor – men ännu mer kan göras

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Organisationen Ett band för livet: Fastställ faderskapet redan på MVC eller BB

Kristdemokraternas familjepolitiska talesperson Emma Henriksson, slår i en debattartikel på Fars dag ett slag för ”pappafrågorna”. Det är välkomna förslag som syftar till att få män mer delaktiga i familjelivet och motivera dem till att ta ut sina föräldradagar.

Vad vi däremot inte kan förstå är varför Emma Henriksson, liksom andra politiker, utgår från föräldradagarna vid diskussioner om jämställt föräldraskap. Så länge politiker inte ser till helheten kommer diskrimineringen av pappor fortsätta och uttaget av föräldradagarna kommer aldrig att kunna bli jämställt.

För att en förälder ska kunna ta ut föräldradagarna krävs det att föräldern har vårdnaden om barnet. Är föräldrarna gifta får både mamman och pappan vårdnaden. Är de däremot inte gifta, vilket är det vanligaste i Sverige, är det bara mamman som får vårdnaden och hon kan välja att på socialkontoret skriva under ett dokument som även ger pappan vårdnaden. Men hon är inte tvungen. Därmed äger mamman beslutet om pappan ska få vårdnaden. Vi menar på att det borde vara tvärtom. Att båda föräldrarna från början har vårdnaden om barnet och att de själva äger beslutet om de vill ha vårdnaden eller inte.

Trenden i samhället de senaste 30 åren är att fler och fler män blir mer och mer delaktiga i föräldraskapet, vilket är mycket positivt. För att öka jämställdheten i föräldraskapet ytterligare måste män och kvinnor få samma rättigheter, skyldigheter och förutsättningar. Därför föreslår vi att fastställandet av faderskapet ska kunna ske på MVC, eller senast på BB, om inte några oklarheter råder om vem som är barnets pappa, samt att män även får rätt att begära faderskapstest. Vidare föreslår vi att båda föräldrarna blir vårdnadshavare när faderskapet är fastställt.

De förslag som Emma Henriksson presenterar i sin debattartikel är bra och nödvändiga som komplement till våra förslag, men våra förslag är centrala för att vi ska få ett jämställt föräldraskap och ingen förälder bli diskriminerad av systemet.

Hanns Boris,

ordförande Ett band för livet

Omar Damouk,

generalsekreterare Ett band för livet

Publicerad: