Debatt

Debattörerna: Låt utländska kvinnor göra abort i Sverige

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Vård- och barnmorskeförbunden: Göran Hägglund måste stå upp för vår starka abortlagstiftning.

På flera håll i Europa går debatten om rätten till fri abort het. I Irland har demonstrationer ägt rum sedan en dött till följd av att hon nekades abort.
På flera håll i Europa går debatten om rätten till fri abort het. I Irland har demonstrationer ägt rum sedan en dött till följd av att hon nekades abort.

I takt med en tuffare ekonomisk situation i både Europa och USA kastas kvinnors rättigheter årtionden bakåt i tiden. Vi är djupt oroade.

I USA tar abortkritiska rörelser allt större plats. I varje litet delstatsval måste medborgarna kämpa för fri och säker abort. I Spanien vill landets justitieminister återgå till 70-talets abortlagar. I princip ska bara en gravid kvinna vars liv är i fara få avbryta graviditeten. I Irland bryr man sig inte ens om att kvinnan avlider oavsett om fostret överlever eller ej, vilket vi nyligen sett prov på. Savita Halappanavar, 31 år och hindu, lämnades att dö trots att fostrets liv inte gick att rädda och att hon bad läkare om abort. I Polen nekades nyligen en 14-årig våldtagen flicka abort.

Den ultrakonservative Tonio Borg från Malta, som är på väg in i EU-kommissionen som ny hälsokommissionär, har gjort sig känd som en mycket uttalad abortmotståndare. Maltesiska kvinnor som är gravida får enligt honom inte lämna landet.

Motståndet mot aborter ökar inom hela EU, i takt med att värdekonservativa och religiösa organisationer får allt mer plats i politiken. Stundtals är motståndet förklätt till en diskussion om att förbjuda stamcellsforskning, stundtals är motståndet öppet och tydligt.

Vi anser att alla kvinnor ha rätt till sin egen kropp, sin egen sexualitet, effektiva preventivmedel och ett jämställt liv. Tillgång till säkra aborter är en hälso- och rättighetsfråga. Det handlar om att rädda kvinnors hälsa och liv.

Varannan minut dör en kvinna i samband med graviditet, förlossning och osäkra aborter. Det betyder att hundratusentals barn runt om i världen mister sina mammor varje år. All erfarenhet visar att när kvinnor får laglig rätt till preventivmedel och abort kommer de att föda färre barn och de barn som föds har större möjlighet att överleva.

Kvinnor och flickor blir oönskat gravida av olika anledningar. Har de inte tillgång till säkra aborter tar många saken i egna händer, ofta med risk för eget liv. Med en sträng abortlagstiftning minskar tillgången till säkra aborter ytterligare.

Tack vare välutbildade barnmorskor har Sverige en unik modell med ungdomsmottagningar, mödra- och förlossningsvård och preventivmedelsrådgivning samt en väl fungerande abortverksamhet.

Vi önskar att svenska politiker, med socialminister Göran Hägglund i spetsen, synliggör det förebyggande arbetet och vår starka abortlagstiftning för kvinnor i Europa vars rättigheter kränks. För även dessa kvinnor måste ha möjlighet att utöva sina rättigheter. Om inte i sitt hemland, så i Sverige med hjälp av den abortlagstiftning som Göran Hägglund var med och reformerade för några år sedan.

Endast 132 utländska kvinnor gjorde abort i Sverige under 2009. För dessa kvinnor har svensk sjukvårds öppenhet och kompetens varit enormt viktig. Men behovet är mycket större på grund av den lagstiftning och den attityd till abort som i dag finns i många europeiska länder.

En viktig uppgift för den svenska regeringen är nu att se över hindren som gör att så få utländska kvinnor söker abort i Sverige. Ett sätt är att tala om den svenska abortlagen i internationella sammanhang och göra lagen tillgänglig på flera språk, exempelvis engelska, polska, spanska och maltesiska.

Men inte minst – våga stå upp för den svenska synen på kvinnors rättigheter och agera mot abortmotståndet i Europa, USA och övriga delar av världen. Annars kan det få förödande konsekvenser för kvinnors och barns hälsa och liv.

Sineva Ribeiro

Ingela Wiklund

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt