ÅSIKT

Romson, varför vill du inte välja mig?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Jonas Sjöstedt (V): En rödgrön regering skulle bli handlingskraftig

Vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt.

Vi har haft en sommar med en dramatisk storbrand i Västmanland och en sensommar med översvämningar i Halland och Värmland. Varje skogsbrand och varje översvämning kan inte skyllas på klimatförändringarna. Men vi kan vara säkra på att vädret blir mer extremt med fler bränder och översvämningar om vi fortsätter släppa ut växthusgaser som idag. Klimatfrågan borde vara en av de stora frågorna i denna valrörelse.

I P1:s utfrågning av Åsa Romson ställdes hon inför frågan om hon föredrog ett samarbete med mig eller med Jan Björklund. Egentligen handlar frågan om ifall MP föredrar att regera med Vänsterpartiet eller Folkpartiet. Det är en fråga som blir viktig eftersom mandaten för S och MP inte lär räcka till en majoritet i riksdagen. Åsa Romson kunde inte svara. Valet är självklart hennes. Men för mig är motsvarande val inte svårt, det att välja mellan MP och FP. Visst finns det skillnader mellan Vänsterpartiet och Miljöpartiet i synen på vinster i välfärden och arbetsrätt. Men det finns också stora viktiga likheter i avgörande frågor.

Vänsterpartiet är det parti som vill göra de största investeringarna för att minska utsläppen av växthusgaser. Vi vill bygga ut järnvägen kraftigt och styra tunga transporter från väg till järnväg. Vi vågar använda ekonomiska styrmedel för att gynna det hållbara. Vi vill hjälpa företag och kommuner att ställa om med ett klimatprogram. Den nödvändiga upprustningen av miljonprogrammen kommer att spara mycket energi. Vi vill bygga ut kollektivtrafiken och vi vill inte ha förbifart Stockholm. Fler ska kunna åka kollektivt, och den som behöver bilen ska kunna köra med ett bränsle som inte förstör klimatet.

Vänsterpartiet vill ställa om hela Vattenfalls inriktning. Från Nuonskandaler och tyska kolgruvor till det förnybara, sol, vind och vatten. Vi vill satsa på biogas och småskalig elproduktion. Sverige ska bli en föregångare som tar fram ny teknik. Här finns massor med nya jobb, export och investeringar i landsbygdssverige att vinna, förutom den stora klimatvinsten. Vi skulle aldrig sälja Sveriges överskott av utsläppsrätter som den här regeringen och Jan Björklund gjorde. En ny klimatpolitik skulle kunna återge oss tyngd och trovärdighet i internationella klimatförhandlingar i EU och FN.

Vänsterpartiet vill avveckla kärnkraften. Det ska ske samtidigt som vi bygger ut den förnybara elproduktionen genom uthålliga långsiktiga satsningar. Vi vill stänga reaktorer redan under kommande mandatperiod för att ge ett tydligt besked om att den stora omställningen har börjat. Vi vill ha en mineralpolitik som värnar omistliga naturvärden och samernas rättigheter, inte kortsiktiga vinster för gruvbolag.

Vi vågar se det ohållbara i att dagens samhälle har ständigt ökad materiell konsumtion som ett allting överordnat mål. För att klara klimatet måste vi formulera visioner som sträcker sig längre än så. Om vi tillsammans väljer att prioritera en arbetstidsförkortning får vi mer tid för familj och vänner.

Detta är exempel på några områden där Vänsterpartiet och Miljöpartiet i stort är överens. Däremot är knappast något av detta möjligt att göra med Folkpartiet. Jan Björklund verkar knappt kunna skilja koldioxid från kolhydrater, han verkar vara genuint ointresserad av klimatfrågan. Men klimatet kan inte vänta på handling i fyra år till.

Åsa Romson och Miljöpartiet har svårt att bestämma sig. Det har inte vi. Ett av huvudskälen till det är att en rödgrön regering med V, MP och S skulle kunna bedriva en handlingskraftig politik för klimatet. Därför väljer jag självklart en rödgrön regering utan borgerliga partier. Därför väljer jag utan att tveka Åsa Romson före Jan Björklund.

Jonas Sjöstedt