ÅSIKT

Fler kvinnor fick heltidsjobb under Alliansen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Replik om jämställdhet från Alliansens gruppledare

MP och S slår sig för bröstet och lovar att prata jämställdhet varje dag. Men att prata jämställdhet duger inte – politik handlar om att leverera i praktiken.

En viktig prioritering i jämställhetspolitiken är att se till att fler kvinnor får möjlighet att gå till jobbet, ha arbetskamrater och kunna försörja sig själva. Detta prioriterade Alliansen och vår politik har gett resultat. Andelen kvinnor som arbetar är idag högre än 2006, trots den djupaste finanskrisen i världsekonomin sedan 30-talet. Detta kan jämföras med senaste mandatperioden S satt i regeringen då sysselsättningsgraden för kvinnor faktiskt minskade.

Sedan Alliansen tillträdde 2006 har andelen heltidsarbetande kvinnor ökat med tre procent, medan den i stället minskade under Socialdemokraternas sista mandatperiod – trots att S talat om rätt till heltid ända sedan 2001. Dessutom har lönegapet minskat under Alliansens tid, medan det inte minskade alls under Socialdemokraternas senaste tolv år vid makten.

Fortfarande kvarstår stora jämställdhetsutmaningar. Därför vill Alliansen bland annat underlätta för kvinnor att arbeta heltid och minska kvinnors sjukfrånvaro och förtida utträde ur arbetslivet genom satsningar på kvinnors arbetsmiljö. Det är hög tid att regeringen börjar leverera en politik som leder till jämställdhet istället för att ägna sig åt tom retorik.

Jessica Polfjärd (M)

Anders W Jonsson (C)

Erik Ullenhag (FP)

Emma Henriksson (KD)

Gruppledare i Alliansen

ARTIKELN HANDLAR OM