Fackets krav hotar sillen till midsommar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Almega: Handelsanställdas förbund riskerar i förlängningen att bli den Svenska Modellens begravningsentreprenörer

Nu har Handelsanställdas förbund varslat flera förbund inom Almega om strejk. Om konflikten skulle utlösas hotas både sillen och gräddfilen till midsommar.

Det konflikten handlar om är att Handels i tre kollektivavtal vill införa ett antal begränsningar av möjligheten att anlita personal via bemanningsföretag. Problemet är att skrivningarna strider mot EU:s bemanningsdirektiv som är gällande rätt i Sverige.

På avtalsområdet finns ett 40-tal företag med sammanlagt cirka 1 000 anställda. Dessa tas ut i strejk från och med midnatt den 21 juni. Det är både fryshusföretag och distributionsföretag som kör ut allt från sill och datorer till tidskrifter och mediciner.

Ett fack som tar till strejkvapnet för att få in regler i ett kollektivavtal som strider mot gällande rätt - devalverar också kollektivavtalens värde och riskerar i förlängningen att bli den Svenska Modellens begravningsentreprenörer.

Det är framförallt två olika skrivningar som Handelsanställda vill föra in i kollektivavtalet. Den första innebär att bara personal som är anställda på företag med kollektivavtal med LO ska kunna komma fråga för inhyrning.

Den skrivningen var med största sannolikhet inte tillåten ens innan

bemanningsdirektivet kom. Det är helt uppenbart att den omöjliggör för bemanningsföretag från andra EU-länder att verka på avtalsområdet och är därmed ett hinder som står i strid med en av grunderna i EU, det vill säga den fria rörligheten.

Det andra kravet innebär att varje gång som företaget anlitar

bemanningsföretag så ska förhandlingar hållas om nio olika punkter. Då ska man dessutom komma ihåg att det i MBL, medbestämmandelagen, redan finns reglerat vad som ska förhandlas innan företaget anlitar bemanningsföretag.

Även den mest välvilliga tolkningen av Handels krav innebär att så fort det blir förändringar i antalet inhyrda, vilka som ska vara inhyrda eller arbetstiderna för de inhyrda så ska det förhandlas enligt de nio punkterna.

Så för ett distributionsföretag som kör ut sill och gräddfil till midsommar och akut måste hyra in tre extra chaufförer för att snabbt få ut varor som tagit slut på hyllorna, så måste företaget först kalla till förhandling och gå igenom de nio punkterna med det lokala facket.

Detta är helt uppenbart ett hinder för bemanningsföretag som står i strid med EU:s bemanningsdirektiv. Visserligen har Handelsanställda utlovat att man i sådana här situationer kommer att se mellan fingrarna när det gäller kollektivavtalsöverträdelser. Men vad är det för ordning. Att skriva in regler i kollektivavtal som inte går följa och som man därför underhand får fackets

tillåtelse att bryta mot.

För bara två månader sedan tvingades Svensk Handel, ställda inför stora och omfattande konfliktvarsel, att acceptera Handelsanställdas bemanningsskrivningar i kollektivavtalet för partihandel. Men det är ingen anledning till varför lagstridiga krav ska skrivas in på fler områden. Och om skrivningarna i handelns partihandels avtal skulle komma att angripas på rättsliga grunder så riskerar Handels framgångar att bli av kortvarig natur.

Publisert: