ÅSIKT

Upp till bevis, krögare – sänk priserna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Richard Bergfors, Max: Vi måste ta det ansvar riksdagen givit oss i och med den sänkta momsen

Den 1 januari sänktes restaurang- och cateringmomsen från 25 procent till 12 procent, enligt riksdagens beslut under hösten 2011. Reformen har som målsättning att skapa flera arbetstillfällen för unga. Samtidigt hade man från regeringens sida ett önskemål om att priserna skulle sänkas på krogarna, något som kritiker menade aldrig skulle inträffa.

Nu är det ett utmärkt tillfälle för hela vår bransch att flytta fram våra positioner och samtidigt bevisa för kritiker att detta är en bra och viktig reform.

Sveriges radio publicerade nyligen en enkätundersökning där 200 krögare fick besvara frågan huruvida de sänker sina priser samt anställer fler i samband med momssänkningen. Resultatet visar att långt ifrån alla krögare följer andemeningen i regeringens momsreform. Endast en av tre av de tillfrågade restaurangföretagen har i dag efter årsskiftets skattelättnader sänkt sina priser. Att 80 procent uppgav att de har för avsikt att nyanställa ger hopp men är inga direkta lovord för att det verkligen kommer att ske under 2012. För hur ska en krögare kunna anställa fler utan att först bli lönsam?

Ungdomsarbetslösheten är ett av Sveriges största problem. Tiotusentals ungdomar, hela 17 procent av alla unga människor, går utan ett jobb i dag och ett restaurangjobb är ofta en ung persons första kontakt med arbetsmarknaden. Det är därför som sänkt restaurangmoms är en bra åtgärd som riksdagen nu vidtagit för att motverka de senaste årens negativa trend.

Samtidigt är det i bärkraftiga företag som de nya jobben skapas. En restaurangrörelse måste vara lönsam för att kunna nyanställa. Många i restaurangbranschen skyller på dålig lönsamhet, men det första steget mot ökad lönsamhet är att locka fler människor till restaurangerna och öka efterfrågan på våra produkter. Det tror jag man gör genom att sänka priserna.

Momssänkningen som nu trädde i kraft på nyårsdagen innebär för Max en sänkning med 140 miljoner under 2012, som går oavkortat till våra gäster. Det är ju trots allt våra gästers pengar som vi egentligen inte har någon som helst rätt att behålla i egen ficka.

Vi i restaurangbranschen bygger vår verksamhet på förtroende och tillit. Därför är det viktigt att vi nu gemensamt vårdar det ansvar vi fått av regering och riksdag genom att sänka priserna. Att två av tre krögare inte har sänkt sina priser ger helt fel signaler. I framtiden bör denna momssänkning bli ett exempel på en lyckad reform som skapade fler jobb och som sänkte priserna. Det är Sveriges unga värda.

Richard Bergfors

VD, Max hamburgerrestauranger