Debatt

Missvisande om straff- lindring för onyktra

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Björn Skånsberg, rådman, om feltolkad statistik

Flera medier har de senaste dagarna redogjort för en undersökning som Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har gjort av närmare 2 000 tingsrättsdomar avseende vägtrafikolyckor under åren 1990-2005.

Det har angetts att en slutsats av studien är att de nyktra förarna straffas hårdare än de onyktra. Före detta överåklagaren Sven-Erik Alhem spekulerade i DN i att vi domare tycker att det är ett allvarligare brott att köra ihjäl eller skada någon när man är nykter.

Vad visar då studien egentligen? Ja, vad den framför allt visar är att onyktra förare i oerhört mycket större utsträckning än nyktra dömdes till fängelse. För brottet vållande till annans död dömdes av de nyktra förarna endast en av tio till fängelse (de andra fick alltså lindrigare påföljder) medan åtta av tio av de onyktra förarna fick fängelse.

Skillnaden var ännu större ­beträffande brottet vållande till kroppsskada, där endast 3 procent av de nyktra fick fängelse medan knappt 70 procent av de onyktra dömdes till fängelse.

Att mot denna bakgrund påstå att de nyktra straffas hårdast är direkt felaktigt. Att det relativt sett låga antalet nyktra förare som dömdes till fängelse fick något längre straff än de onyktra beror ju på att det bara var i de allra mest allvarliga fallen som de nyktra fick fängelse, medan de onyktra fick det även för de något mindre allvarliga brotten.

Studier där lagstiftningens effekter undersöks är nödvändiga för ett fungerande rättssamhälle. Att dra riktiga slutsatser av dem kräver dock ofta ett visst mått av eftertanke.

Björn Skånsberg

Rådman, Södertörns tingsrätt

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt